Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

Artimiausias tarybos posėdis vyks 2020 metų lapkričio 26 d.

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ posėdžiai

2020-11-26 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

 1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas
ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas
ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16 
 3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas
ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16 
 4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vaikų dienos centrų finansavimo 2020-2021 metų programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Rengėja: Daiva Rutkevičienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.rutkeviciene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24
2020-11-16
 5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-93 ,,Dėl Socialinės globos, teikiamos asmenims su sunkia negalia, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Alma Stankevičienė, tel. (8 421) 69 079 , el. paštas
alma.stankeviciene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 6. Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Tominienė, tel. (8 421) 69 090, el. paštas
vilma.tominiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-6 ,,Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079, el. pašta
s
judita.vepstiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio  29 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo  26 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 10. Dėl ilgalaikės  paskolos ėmimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 12. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių plano patvirtinimo“  pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas
kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 13. Dėl projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ įgyvendinimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas
kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas
kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-272 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas
kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 16. Dėl pritarimo Linkuvos kultūros centro dalyvavimui 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ projekte.

Rengėja: Renata Budrienė, tel. (8 421)  69 078, el. paštas
renata.budriene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 17. Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės įstatų patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700,
el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-353 ,,Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700,
el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-180 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-262 ,,Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700,
el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
 2020-11-16
 21. Dėl disponavimo Pakruojo rajono savivaldybės turtu.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 22. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Žeimelio gimnazijai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 23. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Linkuvos socialinių paslaugų centrui.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 24. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 25. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
 26 Dėl pavedimo Uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ teikti teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugas.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695, el. paštas
nijole.spejeriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.
2020-11-16
27.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-11-24.

2020-11-18
  Visi failai 2020-11-18

Teisės aktų projektų archyvas

Tarybos sprendimai


Nuotolinių Tarybos posėdžių vaizdo įrašai

Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-18 17:14:57 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020