Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2020 m. rugsėjo 30 d. 14.00 val. vyks nuotolinis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdis

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ posėdžiai

2020-09-30 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

1. Dėl 2020-2021 mokslo metų Pakruojo rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
vilma.jaraite@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
3. Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio–daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas

stase.grebliauskiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-110 ,,Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas
vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas
vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Dijana Samuitytė tel. (8 421) 61 701, el. paštas
dijana.samuityte@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Lilija Savickienė, tel. (8 421) 69 091, el. paštas
lilija.savickiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
8. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis.

Rengėja: Edita Kriukienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas
edita.kriukiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
9. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

Rengėja: Donata Linkutė tel. (8 421) 69 972, el. paštas
donate.linkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Virginija Andrušaitienė, tel. (8 421) 69 971, el. paštas
virginija.andrusaitiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo.

Rengėja: Giedrė Bagočė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas
giedre.bagoce@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-08-22.
2020-09-14
12. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai.

Rengėja: Giedrė Bagočė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas
giedre.bagoce@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-08-22.
2020-09-14
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28  d. sprendimo T-154 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Rita Venslauskienė, tel. (8 421) 69 085, el. paštas
rita.venslauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
14. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
15. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
16. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
17. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio globos namų „Atokvėpis“ įsteigimo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas
l.centras@gmail.com
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-6 ,,Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079, el. paštas
judita.vepstiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies  ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalies, esančių adresu: (informacija neskelbtina), pardavimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-14

Rengėja: Solveiga Naglienė, tel. (8 421) 61 699, el. paštas
solveiga.nagliene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies, esančių adresu: (informacija neskelbtina), pardavimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-15

Rengėja: Solveiga Naglienė, tel. (8 421) 61 699, el. paštas
solveiga.nagliene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
21. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas
l.centras@gmail.com
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
22. Dėl Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-17

Rengėja: Renata Budrienė, tel. (8 421)  69 078, el. paštas
renata.budriene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
23. Dėl pritarimo projekto „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13,  atnaujinimas“ įgyvendinimui.

Rengėja: Renata Budrienė, tel. (8 421)  69 078, el. paštas
renata.budriene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
24. Dėl sutikimo perimti Žeimelyje esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
25. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo kultūros centrui.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Rozalimo pagrindinei mokyklai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
27. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-16

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695, el. paštas
nijole.spejeriene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
28. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
29. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
30. Dėl sutikimo pripažinti Pakruojo rajono savivaldybės turtą nereikalingu ir leidimo turtą nuomoti. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-19

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
31. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695, el. paštas
nijole.spejeriene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
32. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-18

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695, el. paštas
nijole.spejeriene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
33. Dėl sutikimo perimti Linksmučių kaime esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
34. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo ir kreditavimo paskolos limito didinimo.

Rengėja: Vilma Tominienė, tel. (8 421) 69 090, el. paštas
vilma.tominiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-14
 35. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinių būstų fondo plėtros

Rengėja: Solveiga Naglienė, tel. (8 421) 61 699, el. paštas
solveiga.nagliene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.
2020-09-16
36.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-156 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079, el. paštas
judita.vepstiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.

2020-09-16
37.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešajai įstaigai Pakruojo ligoninei

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.

2020-09-21
38.

Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti Pakruojo rajono savivaldybės turtą

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.

2020-09-21
39.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo Nestacionarių socialinių paslaugų centrui

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2020-09-22.

2020-09-22
40.

Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo. Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-20

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt

2020-09-25
  Visi failai 2020-09-25

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-28 16:57:36 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020