Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2019-06-27 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

 1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-107 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2019 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Rita Venslauskienė, tel. (8 421) 69 085, el. paštas rita.venslauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
2019-06-17
 2.  Dėl Ritos Vičiuvienės skyrimo į Pakruojo vaikų lopželio-darželio ,,Vyturėlis“ direktoriaus pareigas.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 3. Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 4. Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 5. Dėl atstovų delegavimo į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybą.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos seniūnijos Ruponių kaimo Parko gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

Rengėja Inga Butkutė tel. (8 421) 69 080, el. paštas inga.butkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 8. Dėl atstovavimo Pakruojo rajono savivaldybei Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

Rengėjas: Mindaugas Veliulis tel. (8 421) 69 078, el. paštas mindaugas.veliulis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl Eduardo Mieželaičio literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėjas: Mindaugas Veliulis tel. (8 421) 69 078, el. paštas mindaugas.veliulis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos rinkos kaina.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 11. Dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 12. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo T-302 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Virginija Andrušaitienė tel. (8 421) 69 971 , el. paštas virginija.andrusaitiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-262 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T-353 ,,Dėl viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 15. Dėl leidimo rengti inžinerinės infrastruktūros plėtros planą ir planavimo tikslų nustatymo.

Rengėjas: Artūras Šuktys tel. (8 421) 69 080, el. paštas arturas.sukys@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 16. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo.

Rengėja: Lilija Savickienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 17. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitai.

Rengėja: Lilija Savickienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos sudarymo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 20. Dėl Pakruojo rajono šilumos tiekėjų investicijų planų priežiūros komisijos sudarymo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 21. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų ir kvartalo energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir komiteto nuostatų patvirtinimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 22. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-017-14 termino pratęsimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 23. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kreditavimo sutarties Nr. KS-2015-102492-14 termino pratęsimo  ir kreditavimo paskolos limito padidinimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 24. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo“ pakeitimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 25. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695 , el. paštas nijole.spejeriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Linkuvos kultūros centrui.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 27. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Virginija Andrušaitienė tel. (8 421) 69 971 , el. paštas virginija.andrusaitiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 28. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Samariečių vaikų globos namų „Naminukas“ panaikinimo ir Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Mamos ir vaiko namų įsteigimo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas l.centras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 29. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.
Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 30. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narystės žydų kultūros paveldo kelio asociacijoje.

Rengėjas: Mindaugas Veliulis tel. (8 421) 69 078, el. paštas mindaugas.veliulis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
 31. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Beržinių k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., nuomos.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-06-25 raštu arba el. paštu.
 2019-06-17
   Visi projektai viename faile   2019-06-17

 

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-17 15:40:56 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019