Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2019-08-29 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

 1. Dėl atsisakymo įgyvendinti projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Pakruojo rajono Dvariškių kaime“.

Rengėja: Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-189 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo“ pakeitimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
7. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės  2018  metų biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Rengėja: Rasa Stalionienė tel. (8 421) 69 092 , el. paštas rasa.stalioniene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
9. Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

Rengėja: Vaida Diliūnienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas vaida.diliūnienė @pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
11. Dėl disponavimo Pakruojo rajono savivaldybės turtu.

 Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
12. Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės daugiabučių namų ir kvartalo energinio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
15. Dėl leidimo keisti vietovės lygmens Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialųjį planą ir planavimo tikslų nustatymo.

Rengėjas: Artūras Šuktys tel. (8 421) 69 080, el. paštas arturas.sukys@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
16. Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo trūkstamos specialybės gydytojams, atvykusiems dirbti į Pakruojo rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
18. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo.

Rengėja: Akvilė Tuominytė, tel. (8 421) 69 099 , el. paštas akvile.tuominyte@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
20. Dėl disponavimo Pakruojo rajono savivaldybės turtu.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
21. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, esančių adresu: (informacija neskelbtina), Lygumų sen., Pakruojo r. sav., pardavimo.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
22. Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
23. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
24. Dėl lėšų skyrimo iš Pakruojo  rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
25. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Linkuvos socialinių paslaugų centro  nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas l.centras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
27. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
28. Dėl leidimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijai nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės turtą.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
29. Dėl buto pirkimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
30. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
31. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-08-27 raštu arba el. paštu.
2019-08-16
   Visi projektai viename faile   2019-08-16

 

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-16 10:22:50 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Rugpjūtis
    2019