Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2019-12-19 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

1.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
2.

Dėl sutikimo suteikti patalpas Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Pakruojo bendrijos buveinei registruoti.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
3.

Dėl UAB „Pakruojo vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo.
Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-17

Rengėjas: Juozas Pupinis, tel. (8 421) 69 081, el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
4.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo“ pakeitimo.

Rengėjas: Juozas Pupinis, tel. (8 421) 69 081, el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
5.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
6.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
7.

Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės ir Lietuvos skautijos bendradarbiavimo sutarčiai.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
8.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
9.

Dėl leidimo Linkuvos socialinių paslaugų centrui nuomoti Pakruojo rajono savivaldybės žemės sklypą.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
10.

Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-18

Rengėja: Solveiga Naglienė, tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
11.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vaikų dienos centrų finansavimo 2020-2021 metų programos patvirtinimo.
   
Rengėja: Šarūnė Slavinskaitė, tel. (8 421) 69 076, el. paštas sarune.slavinskaite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
12.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-187 ,,Dėl Pakruojo rajono šilumos tiekėjų investicijų planų priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė, tel. (8 421) 69 079, el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
13.

Dėl Vidos Kanišauskienės atleidimo iš Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio direktoriaus pareigų ir pavedimo Gintarui Skorupskiui laikinai vykdyti direktoriaus pareigas.

Rengėja: Judita Vepštienė, tel. (8 421) 69 079, el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
14. Dėl Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželio  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas stase.grebliauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.
2019-12-06
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-156 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė, tel. (8 421) 69 079, el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.
2019-12-06
16. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės kultūros įstaigose organizuojamų diskotekų trukmės nustatymo.

Rengėja: Judita Vepštienė, tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.
2019-12-06
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Rengėja: Lilija Savickienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.
2019-12-06
18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinėse įstaigose teikiamų socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų 2020 metais patvirtinimo.

Rengėja: Alma Stankevičienė, tel. (8 421) 69 079 , el. paštas alma.stankeviciene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.
2019-12-06
19.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo  29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
20.

Dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis–Poškiečiai.

Rengėja: Rita Venslauskienė, tel. (8 421) 69 085, el. paštas rita.venslauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
21.

Dėl lėšų skyrimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal Pakruojo rajono 2014–2020 metų vietos plėtros strategiją.

Rengėja: Lilija Savickienė, tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
22.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo“  pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
23.

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centre teikiamų bendrųjų socialinių atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas l.centras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
24.

Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinių (savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“, Mamos ir vaiko namų) gyventojams teikiamų atlygintinų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Regina Vaičaitė, tel. (8 421) 67 330, el. paštas l.centras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
25.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-12-17 raštu arba el. paštu.

2019-12-06
 

Visi sprendimų projektai viename faile

2019-12-06

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-09 08:48:16 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019