Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2019-10-31 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

1.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-157 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
2.

Dėl Linkuvos specialiosios mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
3.

Dėl Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
4.

Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
5.

Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
6.

Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
7.

Dėl Pakruojo r. Rozalimo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
8.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-187 „Dėl Pakruojo rajono šilumos tiekėjų investicijų planų priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
9.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo tvarkos ir sutarties formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
10.

Dėl Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
11.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.   

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
12.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos rinkos kaina.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
13.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo“  pakeitimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu

2019-10-18
14.

Dėl Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Rengėja: Daiva Rutkevičienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.rutkeviciene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
15.

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Pakruojo rajono savivaldybės valdomose įmonėse, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
16.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
17.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
18.

Dėl 2012 m. kovo 30 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. (2.3)2012-7, sudarytos su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnija, nutraukimo.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
19.

Dėl valstybės turto perdavimo valdyti ir naudotis panaudos pagrindais Pakruojo r. Lygumų pagrindinei mokyklai.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
20.

Dėl pripažinto nereikalingu Pakruojo rajono savivaldybės turto nurašymo.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
21.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Žeimelio seniūnijos Žeimelio miestelio plytinės gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

Rengėja: Inga Butkutė tel. (8 421) 69 080, el. paštas inga.butkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
22.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu

 2019-10-18
23.

Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ įgyvendinimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

 2019-10-18
24.

Dėl pripažinto negalimu naudoti Pakruojo rajono savivaldybės turto nurašymo.   

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
25.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
26.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ilma Geležėlienė, tel. (8 421) 51 110 , el. paštas ncentras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
27.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
28.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo  29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
29.

Dėl leidimo pakeisti pastatų, esančių Karčiamos g., Pakruojo k., Pakruojo sen., Pakruojo r. sav., paskirtį.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
30.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo T-248 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2019 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Rita Venslauskienė, tel. (8 421) 69 085, el. paštas rita.venslauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
31.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Jovita Kirdeikienė, tel. (8 421) 61 695, el. paštas jovita.kirdeikiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
32.

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, įgyvendinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-10-29 raštu arba el. paštu.

2019-10-18
 Visi  Visi sprendimų projektai viename faile 2019-10-18

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-18 13:57:09 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019