Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2020-01-30 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-172 ,,Dėl atstovų delegavimo į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
3. Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos Pakruojo rajono savivaldybėje 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.

Rengėja: Laima Miežienė tel. (8 421) 52 097 , el. paštas  stebesena.vsbp@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
4. Dėl pavadinimų suteikimo Pakruojo rajono savivaldybės Pakruojo seniūnijos Akmenėlių kaimo gatvėms.

Rengėja: Inga Butkutė tel. (8 421) 69 080, el. paštas inga.butkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
8. Dėl pritarimo projekto ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui.

Rengėja: Aušra Butnorienė, tel. (8 421) 44 561, el. paštas butnorieneausra@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
9. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano rengimui.

Rengėja: Lilija Savickienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo.

Rengėja:
 Jovita Kirdeikienė, tel. (8 421) 61 695, el. paštas jovita.kirdeikiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Nepanaudotų Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Antikorupcinio vertinimo pažyma AVP-1.
   
Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
12. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“.

Rengėja: Renata Budrienė, tel. (8 421)  69 078, el. paštas renata.budriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

Rengėjas: Juozas Pupinis, tel. (8 421) 69 081, el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio  29 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
16. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo“ pakeitimo.

Rengėjas: Juozas Pupinis, tel. (8 421) 69 081, el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo“ pakeitimo.

Rengėjas: Juozas Pupinis, tel. (8 421) 69 081, el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas daiva.buziene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
20. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

Rengėja: Dijana Samuitytė tel. (8 421) 61 701 , el. paštas dijana.samuityte@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
21. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-156 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
22. Dėl Pakruojo seniūnijos Linksmučių kaimo Užupio ir Jovarų kaimo Paupio gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo bei pavadinimo suteikimo Karašilio kaimo gatvei.

Rengėja: Inga Butkutė tel. (8 421) 69 080, el. paštas inga.butkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
23. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
24. Dėl Pakruojo krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17 
25. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 100 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
26. Dėl pritarimo projekto „Pakruojo rajono sporto centro pagrindinio pastato, esančio Pramonės g. 2B, Pakruojo m., remontas (II etapas)“ įgyvendinimui.

Rengėja: Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
27. Dėl Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo komisijos sudarymo.

Rengėja: Renata Budrienė, tel. (8 421)  69 078, el. paštas renata.budriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2020-01-28 raštu arba el. paštu.
2020-01-17
  Visi projektai viename faile 2020-01-17

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-20 14:20:23 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Sausis
    2020