Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019     
Konkursas Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis” direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eitiSpausdinimo versija

Konkursą skelbia Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis” (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Mindaugo g. 8, 83136 Pakruojis, el. p. vyturelis012@gmail.com, tel. (8 421) 60141.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190061793.

Konkursas skelbiamas Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis” direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybė (darbo pobūdis):

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • koordinuoja pedagoginio personalo darbą, užtikrina ugdymo proceso planavimą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, vertina ir analizuoja ugdymo ir ugdymosi kokybę;
 • koordinuoja ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • teikia metodinę pagalbą ir skatina pedagogus tobulinti profesinę kompetenciją, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • analizuoja ir tvarko ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, renginius;
 • koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • inicijuoja naujų ugdymo ir ugdymosi technologijų diegimą;
 • bendradarbiauja su pedagogais, tėvais (globėjais) ir kitais bendruomenės nariais, organizuoja tėvų švietimą;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja, organizuoja ugdymo priemonių įsigijimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusius su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 • išmanyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gerai mokėti naudotis internetu, informacinėmis technologijomis, programomis: „MS Word“, „MS Exel“, „Power Point“.

Privalumai:

 • turėti ikimokyklinio ugdymo specializaciją ir darbo patirtį ikimokyklinio ugdymo srityje;
 • išmanyti specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindus;
 • gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“;
 • gebėti bendrauti bent viena iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties;
 • būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentų pateikimo būdas: pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS (susikurti savo paskyrą)

 

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir privalumams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje VATIS.

Informacija paskelbta 2019-08-06.

Dokumentai priimami iki 2019-08-20.

Konkursas numatomas 2019-08-26.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS MARGIS