Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Bendruomenės
Spausdinti puslapio vidurį

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-259 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, bei atsižvelgdama į seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolus, skyrė lėšas bendruomeninėms organizacijoms:


Pavadinimas, kodas,
įkūrimo data 
Pirmininkas Adresas Telefonas El. paštas
Internetinė svetainė
Vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė" atstovauja Pakruojo rajono savivaldybės teritoriją ir apjungia šioje teritorijoje veikiančius socialinius ir ekonominius partnerius.
Vietos veiklos grupė
„Pakruojo rajono partnerystė“,
kodas 300044996,
įkurta 2004-08-02           
Pirmininkas
Alvydas Žuvininkas,
Direktorė
Marija Žiubrienė
Žemdirbių g. 13,
Pakruojo kaimas
83166 Pakruojo r.

8 687 27 132

8 614 73 949

pakruojovvg@pakruojis.lt

http://www.pakruojovvg.lt/

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės  tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Bus rengiama vietos plėtros strategija, kurios teritorija yra Pakruojo miestas.

Pakruojo miesto vietos
veiklos grupė
 
kodas 304087977,
įkurta 2015-08-10

Valdybos pirmininkė
Rūta Sausienė  
Vadovas
Svajūnas Miknevičius
Projekto koordinatorė
Vaida Šeižė

Pergalės g. 83159 Pakruojis

8 646 00967

8 650 67 086
(8 421) 61 213


8 606 86 600

ruta.sausiene@pakruojis.lt
info@pakruojomiestovvg.lt

www.pakruojomiestovvg.lt/


Pakruojo miesto bendruomenės
Juridinių asmenų registre įregistruotų Pakruojo miesto bendruomenių sąrašas 2016 m.

Pavadinimas, kodas,
įkūrimo data
Pirmininkas Adresas Telefonas El. paštas
Internetinė svetainė
Pakruojo bendruomenės centras,
kodas 293278330,
įkurta 1996-11-18;
Irena
Kybartienė
išregistruota 2017-06-05    
Pakruojo miesto Naujamiesčio
bendruomenė
,
kodas 304059383,
įkurta 2015-06-11               
Valdas
Kanišauskas
P. Mašioto g. 67-23,
83129 Pakruojis
8 603 93 000 valdas.kanisauskas@gmail.com
Pakruojo Senamiesčio
bendruomenė
,
kodas 303232010,
įkurta 2014-01-30   
Svajūnas
Miknevičius
P. Mašioto g. 9-8,
83143, Pakruojis
8 611 14 094 svajunas.miknevicius@pakruojis.lt
Pakruojo seniūnaitijos Taikos
seniūnaitijos bendruomenė
,
kodas 303253862,
įkurta 2014-03-03
Edita
Ilgavičienė
Rožių g. 22,
83111 Pakruojis
8 682 32 616 edita.ilgaviciene@gmail.com
Pakruojo centro bendruomenė,
kodas 303394069,
įkurta 2014-09-16   
Saulius Aidukas Vytauto Didžijo g. 78-4, Pakruojis 8 686 14985 sauliusaidukas@gmail.com

Pakruojo rajono kaimo bendruomenės
Juridinių asmenų registre įregistruotų Pakruojo rajono kaimo bendruomenių sąrašas 2016 m.

Pavadinimas, kodas,
įkūrimo data
Pirmininkas Adresas Telefonas El. paštas
Internetinė svetainė
Pakruojo rajono
bendruomenių sąjunga,
kodas 300099042,
įkurta 2005-03-23
Kazimiera
Klabienė
Vienybės a. 1,
83154 Pakruojis
8 672 36 052 ekologe@pakruojis.lt
Balsių kaimo
bendruomenė
,
kodas 168099075,
įkurta 2001-02-14  
Ilma Jusevičienė Senoji g. 29,
Balsių kaimas,
Klovainių seniūnija,
83475 Pakruojo r.
8 609 83 321 ilma21043@gmail.com
Titonių kaimo
bendruomenė
,
kodas 168100467,
įkurta 2001 05 09
Dalia
Junevičienė
Mūšos g. 2,
Titonių kaimas,
Klovainių seniūnija,
83472 Pakruojo r.
8 676 84 015 junevicienedalia@gmail.com
Gačionių kaimo
bendruomenė
,
kodas 168101416,
įkurta 2001-07-18
Rimantas
Lapšys
Beržų g. 2,
Gačionių kaimas,
Klovainių seniūnija,
83225 Pakruojo r.
8 682 38 241 rimantas.lapsys@gmail.com
Lygumų bendruomenės centras,
kodas 168101569,
įkurta 2001 07 18   
Sigita
Čarepakienė
Naujamiesčio g. 4,
Lygumai,
83306 Pakruojo r.
8 618 11 347 sigita071@gmail.com
Stačiūnų kaimo
bendruomenė,
kodas 168288713,
įkurta 2002-03-13   
Angelė
Zaveckienė
M. Vasiliausko g. 7,
Stačiūnų kaimas,
Lygumų seniūnija,
83294 Pakruojo r.
8 688 85 970 angelezaveck@gmail.com
Grikpėdžių kaimo
bendruomenė,
kodas 168291271,
įkurta 2002-11-08
Sandra
Bučienė
Darželio g. 16,
Grikpėdžių kaimas,
Žeimelio seniūnija,
83332 Pakruojo r.
8 617 76 808 darzelis16@gmail.com
Rozalimo miestelio bendruomenė,
kodas 168293094,
įkurta 2003-02-07   
Vaida Kanišauskienė Kapų g. 14,
Rozalimas,
83245 Pakruojo r.
8 615 72 579 roz.bendr@gmail.com
Kauksnujų kaimo
bendruomenė,
kodas 268293280,
įkurta 2003-02-12   
Aida
Daknienė
Upės g. 2A,
Kauksnujų kaimas,
Lygumų seniūnija,
83280 Pakruojo r.
(8421) 43601
8 613 96 533
dak.aidule@gmail.com
Mikoliškio kaimo
bendruomenė,
kodas 168293475,
įkurta 2003-02-18   
Jonas
Janulis
Centrinė g. 5,
Mikoliškio kaimas,
Žeimelio seniūnija,
83353 Pakruojo r.
8 616 32 880 j.janulis49@gmail.com
Klovainių bendruomenė,
kodas 168293660,
įkurta 2003-02-28   
Ramunė
Šumskienė
Žalioji g. 19,
Klovainiai,
83444 Pakruojo r.

8 604 04 303

8 688 41576

klovainiubendruomene
@gmail.com

ramune.sumskiene@gmail.com

Pamūšio kaimo
bendruomenė,
kodas 168294043,
įkurta 2003-03-05   
Danutė
Gaubienė
Mokyklos g. 21,
Pamūšio kaimas,
Pašvitinio seniūnija,
83325 Pakruojo r.
(8421) 46625
8 687 84 930
pamusiokaimobendruomene
@gmail.com
Mikniūnų kaimo
bendruomenė,
kodas 168294196,
įkurta 2003-03-06
Jolanta
Lebedienė
Tryvalakių g. 8,
Mikniūnų kaimas,
Pašvitinio seniūnija,
83321 Pakruojo r.
8 688 23 761

lebgint@gmail.com 
Ūdekų kaimo
bendruomenė,
kodas 268294610,
įkurta 2003-03-12
Gitana
Misiūnienė

 
Pušyno g. 23,
Ūdekų kaimas,
Linkuvos seniūnija,
83414 Pakruojo r.
8 628 21 455  gitanamisiuniene@gmail.com
 
Plaučiškių  kaimo ir aplinkinių
kaimų
bendruomenė,
kodas 168294381,
įkurta 2003-03-17   
Andrius
Dapšys 
Parko g. 1,
Plaučiškių kaimas,
Rozalimo  seniūnija,
83254 Pakruojo r.
8 699 29 212  andriusdapsys87@gmaI.com
Rimkūnų kaimo
bendruomenė,
kodas 168294958,
įkurta 2003-03-20   
Daiva
Lipskienė
Tiesioji g. 9,
Rimkūnų kaimas,
Linkuvos seniūnija,
83421 Pakruojo r. 
(8421) 67113
8 625 03 882
martisiene123@gmail.com
Pašvitinio kaimo
bendruomenė,
kodas 168295526,
įkurta 2003-04-14   
Jūra
Mockūnienė
K. Korsako g. 1,
Pašvitinys,
83341 Pakruojo r.
8 688 45 588 pasvitinys@gmail.com
Noreikių kaimo
bendruomenė,
kodas 168295679,
įkurta 2003-04-18   
Janina
Šimaitienė
Noreikių kaimas,
Žeimelio seniūnija,
83374 Pakruojo r.
8 616 44 176 janina.simaitiene@yahoo.com
Mažeikonių kaimo
bendruomenė
,
kodas 168295864,
įkurta 2003-05-16   
Kazimiera
Klabienė
Akmenėlių g. 3,
Mažeikoniai,
Pakruojo seniūnija,
83105 Pakruojo r.
(8421) 61698
8 672 36 052
ekologe@pakruojis.lt
Bardiškių krašto
bendruomenė,
kodas 168296051,
įkurta 2003-06-13   
Nida
Rudzinskienė
Vytauto Didžiojo g. 3,
Bardiškių kaimas,
Žeimelio seniūnija,
83362 Pakruojo r. 
8 692 59 317 nida.rudzinskiene@gmail.com
Žeimelio bendruomenės centras,
kodas 168296247,
įkurtas 2003-06-24   
Daiva
Skrupskelytė
Lėjerio al.1,
Žeimelis,
83379 Pakruojo r. 
8 614 77 687 daiva@duktas.lt
Degučių kaimo  
bendruomenė,
kodas 168296966,
įkurta 2003-09-08   
Lina
Lukošiūnaitė
Degučių kaimas,
Lygumų seniūnija,
83291 Pakruojo r.
8 679 92 641 lukosiunaite.lina1
@gmail.com
Preičiūnų bendruomenė,
kodas 16829753,
įkurta 2003-10-21
Adolis
Antanaitis 
Liepų g. 1,
Preičiūnų kaimas,
Pakruojo seniūnija,
83185 Pakruojo r.  
8 610 01 121  adolis.antanaitis@yahoo.com 
Triškonių kaimo
bendruomenės centras,
kodas 168297915,
įkurta 2003-12-12
Janina
Ramonienė 
Darželio g. 18,
Triškonių kaimas,
Linkuvos seniūnija,
83439 Pakruojo r. 
(8421) 67073
8 618 65 427 
triskoniai@gmail.com
Guostagalio kaimo
bendruomenė,
kodas 300015560,
įkurta 2004-04-05
Virginija
Jocienė
Centrinė g. 7,
Guostagalio kaimas,
Guostagalio seniūnija,
83401 Pakruojo r. 
8 618 06 931  jociene49@gmail.com 
Degėsių kaimo
bendruomenė,
kodas 300014070,
įkurta 2004-04-30
Reda
Gurkšnienė
Mokyklos g. 1,
Degėsių kaimas,
Guostagalio seniūnija,
83395 Pakruojo r. 
8 600 97 785  zina.lab@gmail.com 
Šukionių kaimo
bendruomenė,
kodas 300075162,
įkurta 2004-12-21
Stanislovas
Montvidas 
J. Noreikos g. 48,
Šukionių kaimas,
Lygumų seniūnija,
83276 Pakruojo r. 
8 687 20 924  stmontvidas@gmail.com 
Sigutėnų kaimo
bendruomenė,
kodas 300084752,
įkurta 2005-02-01   
Pranė
Kvedarienė 
Malūno g. 2B,
Sigutėnų kaimas,
Pakruojo seniūnija,
83145 Pakruojo r. 
(8421) 51461
8 698 56 737 
pranute.kvedariene@gmail.com 
Laipuškių kaimo
bendruomenė,
kodas 300091309,
įkurta 2005-02-24
Zenonas
Pekelis 
Mokyklos g. 4,
Laipuškių kaimas,
Klovainių seniūnija,
83211 Pakruojo r. 
8 687 96 308  z.pekelis@gmail.com 
Žalgirio bendruomenė,
kodas 300097365,
įkurta 2005-03-17
Vilmantė Bilevičienė Miškadvario g. 7,
Medikonių kaimas,
Rozalimo seniūnija,
83243 Pakruojo r. 
8 682 14 011 amlive12@gmail.com
Linkuvos bendruomenė,
kodas 300147658,
įkurta 2005-09-26   
Bronislovas
Mikalajūnas 
Paukštelio g. 5,
Linkuva,
83442 Pakruojo r. 
8 612 22 981  mikalajunas@gmail.com
Linkuvos bendruomenių centras,
kodas 300541884,
įkurta 2006-02-22
Vidmantas
Jakavičius 
Vienybės a. 8,
Linkuva,
83443 Pakruojo r. 
(8421) 64284
(8421) 60336
8 678 40 442 
jakavicius.vidmantas@gmail.com 
Linksmučių kaimo
bendruomenė,
kodas 300971715,
įkurta 2007-07-31
Arturas
Stankevicius
Kruojos g. 5,
Linksmučių kaimas,
Pakruojo seniūnija,
83184 Pakruojo r.
8 687 27 132 a.stankevicius@is.lt
Pakruojo kaimo
bendruomenė,
kodas 301463538,
įkurta 2007-12-10
Remigijus
Giedraitis
Susivienijimo g. 3,
Pakruojo kaimas,
Pakruojo seniūnija,
83166 Pakruojo r.
8 698 71 367 pakruojokb@gmail.com
Jovarų kaimo
bendruomenė,
kodas 301487973,
įkurta 2007-12-12
Asta Štarevičienė Vilties g. 35,
Jovarų kaimas,
Pakruojo seniūnija,
83148 Pakruojo r.
8 621 31642 astastare@gmail.com
Žvirblonių kaimo
bendruomenė,
kodas 302316270,
įkurta 2009-03-17   
Vida Arabadžienė Simaniškių g. 20,  
Žvirblonių k.
Rozalimo sen.
83234 Pakruojo r.
8 671 45 256  bendruom.zvirbloniai.lt@gmail.com
Draudelių kaimo
bendruomenė,
kodas 302332260,
įkurta 2009-04-22
Edita
Pakeltienė
Draudelių kaimas,
Pašvitinio seniūnija,
Pakruojo r.
8 682 68 385 draudeliai@gmail.com
Noreikonių kaimo
bendruomenė,
kodas 302601344,
įkurta 2011-03-08   
Algirdas
Baikštys
Kruojos g. 11,
Noreikonių kaimas,
Pakruojo seniūnija,
Pakruojo r.
8 687 84 319 pakruojo.komunalininkas
@takas.lt
Dvariškių bendruomenė,
kodas 303502534,
įkurta 2014-12-23   
Marijus
Zaveckas
Žiedo g. 8,
Dvariškių kaimas,
Lygumų seniūnija,
Pakruojo r.
8 614 53 688 marijus.zav@gmail.com
Linų bendruomenė,
kodas 304034412,
įkurta 2015-04-28    

Zita
Stankūnienė
Sportininkų g. 5,
Pamūšio kaimas,
Klovainių seniūnija,
Pakruojo r.
8 616 34 934 stankzita@gmail.com
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 15:57:07 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Spalis
    2019