Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos misija, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, funkcijos
Spausdinti puslapio vidurį

Centralizuotas vidaus audito skyrius — struktūrinis administracijos padalinys, įsteigtas atlikti viešojo juridinio asmens vidaus auditą. Skyrių įsteigia savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės administracijos struktūrą.

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui. Jis užtikrina skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir šios valdymo funkcijos negali perduoti kitiems viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus steigimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.

Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), jam tobulinant savivaldybės valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos, savivaldybei  pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:
1. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;
2. tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;
3. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
4. konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:
1. vertina, kaip Savivaldybės administracija, Savivaldybei pavaldūs ir (arba) atskaitingi viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai:
1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų ir pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;
1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;
2. vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;
3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
4. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos,  Savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;
5. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;
6. rengia ir teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos padalinių ir (ar) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams;
7. rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;
8. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-28 08:47:45 Atgal