Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
 

 

 


Elektroninės paslaugos sukurtos pagal projektą „Tarpvalstybinių verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" (Nr. LLIV-253), įgyvendintą pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programą

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
Paslaugos aprašymas
 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliota Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus vedėja išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:

1. rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus, pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;

2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama;

Projektavimo sąlygų poskyrio vyriausieji specialistai specialiuosius architektūros reikalavimus (žemės sklypo sutvarkymo reikalavimus ir statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus), atsižvelgę į Statytojo (užsakovo) pateiktus projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi), konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, nustato vadovaudamasi Statybos įstatymo, kitų įstatymų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais.

Projektavimo sąlygų poskyrio vyriausieji specialistai, išnagrinėję dokumentus, specialiuosius architektūros reikalavimus parengia, patvirtina ir išduoda Statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo arba per 15 darbo dienų raštu praneša Statytojui (užsakovui) motyvus, kodėl specialieji architektūros reikalavimai neišduodami.

Nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus patvirtina Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus vedėja. Specialieji architektūros reikalavimai rengiami 2 egzemplioriais, vienas egzempliorius išduodamas Statytojui, o kitas lieka Miesto plėtros departamento archyve.

Prašymai nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus priimami ir išduodami 23 darbo vietoje (langelyje) ir registruojami Projektavimo sąlygų sąvado registre.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį. 
Paslauga teikiama internetu
 
 
Paslaugos suteikimo trukmė
 
15 d. 
Paslaugos gavėjas
 
fizinis/juridinis asmuo 
Atsakingas dalinys
 
Strateginės plėtros ir statybos skyrius 
Paslaugos vadovas
 
Artūras Šukys tel. (8 421) 69 080 
Paslaugos vykdytojas
 
 
Prašymo forma (-os)
 
Informacija
 
Statytojas pateikia:
1. prašymą ir dokumentus su duomenimis apie žemės sklypą ir statinį (statinių grupę) pagal 1 priede nustatytą formą;
2. projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
4. specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir išduotų apsaugos reikalavimų kopiją (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
5. papildomi dokumentai:
5.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie žemės sklypą;
5.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie statinių registraciją;
5.3. Nekilnojamojo turto kadastro matavimo byla (visais atvejais, kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai);
5.4. žemės sklypo ribų planas;
5.5. žemės sklypo bei statinių bendraturčių rašytiniai sutikimai;
5.6. STR 1.05.05:2004 2 priedas (duomenys apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus gamtos išteklius) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos;
5.7. įgaliojimas (kai dokumentus pateikia statytojo įgaliotas asmuo);
5.8. sutikimą, kad specialieji architektūros reikalavimai ir statybą leidžiantis dokumentas būtų išduodamas vieno statytojo vardu (kai reikia). 
Informacija atnaujinta
 
2014-11-10 11:47:08