Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020     
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus veiklos misija, pagrindinai tikslai ir uždaviniai, funkcijos
Spausdinti puslapio vidurį

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra šie:

 • padėti teisiškai įgyvendinti administracijai suteiktas teises bei jos teisėtus interesus;
 • užtikrinti administracijos interesų gynimą teismuose ir kitose institucijose;
 • stiprinti savivaldybės administracijos veiklos teisėtumą;
 • užtikrinti tinkamą personalo valdymo funkcijų atlikimą;
 • tinkamai vykdyti teisės aktais savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas;
 • tvarkyti dokumentaciją dėl licencijų išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo.   

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius atlieka šias funkcijas:

 • gina administracijos ar savivaldybės (jei yra mero įgaliojimai) interesus teismuose, nagrinėjant administracines, civilines ir baudžiamąsias bylas;
 • jei yra įgaliojimai, atstovauja administracijai, savivaldybei valstybinėse ir kitose institucijose;
 • suderina kitų savivaldybės administracijos skyrių parengtus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis bei sutarčių projektus, rengia  pasiūlymus pakeisti arba panaikinti galiojančius įsakymus ir kitus savivaldybės institucijų norminius aktus;
 • užtikrina administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų teisėtumą ir, nustatęs, jog šie prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams, apie tai informuoja savivaldybės administracijos direktorių, teikia administracijos direktoriui įsakymų, kitų norminių aktų projektus dėl tokių aktų patikslinimo, pakeitimo arba panaikinimo;
 • įvertina administracijos skyrių parengtų dokumentų, teikiamų pasirašyti merui ar administracijos direktoriui, teisėtumą;
 • analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl klausimų bei problemų, iškylančių administracijos skyriams, vykdantiems jiems priskirtas funkcijas, sprendimo;
 • konsultuoja, rengia išvadas teisės klausimais, susijusiais su administracijos, taip pat įstaigų, įmonių, kurių steigėjas yra Pakruojo rajono savivaldybė, veikla;
 • derina, ruošia administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
 • savivaldybės tarybos narių, savivaldybės darbuotojų prašymu, aiškina savivaldybės tarybos priimamus sprendimus;
 • tikrina bei derina, ruošia savivaldybės administracijos, savivaldybės pasirašomas sutartis;
 • rengia išvadas bei kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • informuoja kitus  savivaldybės administracijos skyrius, struktūrinius teritorinius padalinius – seniūnijas — apie „Valstybės žiniose” paskelbtus norminius aktus,  aktualius jų veiklai;
 • dalyvauja vykdomų  viešųjų pirkimų komisijų darbe;
 • teikia pirminę teisinę pagalbą asmenims, kurie kreipiasi teisinės pagalbos, įvertinęs jų metinių pajemų lygį, padeda parašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos;
 • padeda piliečiams išspręsti ginčus su valstybines funkcijas atliekančiomis įstaigomis, paruošdamas šioms įstaigoms raštus, išskyrus dokumentus, skirtus teismams;
 • pagal pavedimus nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus, užregistruotus savivaldybėje, savivaldybės administracijoje, ir teikia pasiūlymus dėl juose keliamų klausimų bei ruošia atsakymus pareiškėjams;
 • teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, naftos produktais išdavimo ir panaikinimo bei patikslinimo, papildymo, jų galiojimo sustabdymo;
 • teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kelių transporto veiklos licencijų išdavimo, panaikinimo, licencijų kortelių išdavimo, jų galiojimo pratęsimo, leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo, dėl keleivių vežimo maršrutų bei keleivių vežimo sutarčių;
 • teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl veiklos, susijusios su skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimu;
 • registruoja išduotas licencijas, jų papildymą, patikslinimą nustatytų formų žurnaluose;
 • ruošia dokumentus ir „Valsybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" skelbiamą medžiagą apie išduotas, papildytas ar patikslintas licencijas bei apie jų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, ruošia administracijos direktoriaus raštus, kuriais pranešama apie tai Juridinių asmenų registrui jo nuostatų nustatyta tvarka, Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Pakruojo skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pakruojo skyriui;
 • teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų, įmokų už verslo liudijimus nustatymo;
 • ruošia dokumentus ir kitą medžiagą dėl ūkininkų ūkių įregistravimo ir išregistravimo ir teikia juos administracijos direktoriui, renka ūkininkų ūkių žemės valdos duomenis;
 • tvarko  savivaldybės  administracijos  valstybės  tarnautojų  registrą;
 • vykdo  funkcijas, susijusias su personalo reikalų tvarkymu: darbuotojų priėmimu, atleidimu, atostogų suteikimu, darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos kėlimu, darbuotojų asmens bylų tvarkymu;
 • atlieka kitas su personalo dokumentacijos tvarkymu susijusias funkcijas;
 • vykdo viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijų priėmimą ir saugojimą;
 • rengia, ruošia dokumentus, paruošia teikimus administracijos direktoriui dėl leidimų organizuoti renginius viešose vietose išdavimo;                                                                                            
 • naudodamasis internetine teisinių aktų paieškos sistema, padeda surasti savivaldybės administracijos darbuotojams reikiamus teisės aktus;
 • vykdo administracijos direktoriaus pavedimus.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 13:16:18 Atgal