Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Būsto ir aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia organizavimas
Spausdinti puslapio vidurį
Administracinės paslaugos apibūdinimas Būsto ir aplinkos pritaikymas, šeimoms auginančioms vaikus su sunkia negalia - būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.
Savivaldybės administracija nustato Prašymų priėmimo terminą einamųjų metų laikotarpiui. Pareiškėjas laisvos formos Prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito Prašymo dėl to paties vaiko su sunkia negalia.
Pagal Prašymo gavimo savivaldybės administracijoje datą ir registracijos numerį sudaroma pareiškėjų eilė. Sudarant eilę, prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Jei Prašymą pateikia keli pareiškėjai, turintys prioritetą, jų Prašymai išrikiuojami pagal Prašymo gavimo savivaldybės administracijoje datą ir registracijos numerį.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 patvirtintas „Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas  
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 patvirtintas „Šeimų auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas "
3.Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. AV-192 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatų patvirtinimo"

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Laisvos formos prašymas
2. Vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
3. Vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas teikiamas kreipiantis tiesiogiai į savivaldybės administraciją);
4. laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės), kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;
5. išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“                        (toliau – Forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
2. Pažyma iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazės;
3. Pažyma iš Sodros registro duomenų bazės
4. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas valstybinės įmonės Registrų centro.
Administracinės paslaugos teikėjas Rajono gyventojai kreipiasi
Į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių 108 kab.,
Tel. (8 421) 69 074 arba elektroniniu būdu.
Administracinės paslaugos vadovas  Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, kab. 122, el.p.  daiva.rutkeviciene@pakruojis.lt tel. (8 421) 69 074, 8 687 21 005
Administracinės paslaugos teikimo trukmė  1 metai
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys  Laisvos formos prašymas
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Informacinės sistemos „PARAMA“, „SPIS“
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Vieno būsto pritaikymo išlaidoms (išskyrus keltuvų (liftų) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidas) dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma. Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dieną galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pasikeitus bazinės socialinės išmokos dydžiui, komisijai priimant sprendimą apskaičiuota maksimali būsto pritaikymo suma neperskaičiuojama. Išlaidos, viršijančios šią sumą, gali būti dengiamos savivaldybės biudžeto arba kitomis lėšomis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka
Vieno keltuvo (lifto) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidoms dengti papildomai iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 165 bazinių socialinių išmokų dydžio, galiojančio priimant sprendimą dėl būsto pritaikymo, suma. Išlaidos, viršijančios šią sumą, gali būti dengiamos savivaldybės biudžeto arba kitomis lėšomis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
Priemonėms, nurodytoms priemonių sąraše, įsigyti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, galiojančio komisijai priimant sprendimą dėl būsto pritaikymo, suma, bet ne daugiau nei faktinės priemonės įsigijimo išlaidos. Priemonių sąraše nurodytas priemones pareiškėjas gali pirkti ir užsienio valstybėje.
Pareiškėjas, įsigijęs priemonių sąraše nurodytą priemonę, per 20 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos, savivaldybės administracijai pateikia vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-08 09:44:05 Atgal