Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020     
FInansų skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos
Spausdinti puslapio vidurį

Skyriaus tikslai:
1. siekti, kad Savivaldybės finansiniai ištekliai būtų naudojami efektyviai ir pagal paskirtį;
2. užtikrinti optimalų asignavimų paskirstymą asignavimų valdytojams;
3. užtikrinti žemės nuomos mokesčio administravimo efektyvumą.

Skyriaus uždaviniai:
1. įgyvendinti Savivaldybės politiką biudžeto, finansų valdymo ir apskaitos klausimais;
2. rengti Savivaldybės biudžeto projektą ir organizuoti patvirtinto biudžeto vykdymą;
3. rengti Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
4. tvarkyti Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą;
5. administruoti žemės nuomos mokestį;
6. planuoti paskolų poreikį, vykdyti gautų paskolų apskaitą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus Savivaldybės biudžeto projektui rengti;
2. prognozuoja Savivaldybės biudžeto finansinius srautus, planuoja skolinimosi galimybes;
3. priima, tikrina ir analizuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktus programų sąmatų projektus, rodiklius, apskaičiavimus ir kitus dokumentus, konsultuoja programų sąmatų sudarymo klausimais;
4. rengia Savivaldybės biudžeto projektą ir nustatyta tvarka teikia svarstyti bei tvirtinti Savivaldybės tarybai;
5. tikrina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo teisingumą, apskaičiavimų, jų priedų atitiktį su patvirtintomis sąmatomis;
6. rengia dokumentus, reikalingus paskoloms gauti, tvarko Savivaldybės gautų paskolų apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą;
7. tvirtina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti bei tikrina jų atitiktį pagal patvirtintą Savivaldybės biudžetą;
8. rengia mokėjimo nurodymus lėšoms pervesti ir finansuoja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus bei kitus subjektus;
9. nagrinėja Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų ir kitų subjektų prašymus dėl Savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimo, ketvirtinio paskirstymo pakeitimo, dėl papildomų biudžeto asignavimų ar kitų lėšų, teikia pasiūlymus dėl jų skyrimo;
10. tikrina ir tvirtina asignavimų valdytojų užpildytas Pažymas dėl biudžeto asignavimų keitimų bei rengia Pažymas-pranešimus apie biudžeto asignavimų pakeitimus, kurias pateikia asignavimų valdytojams;
11. tvirtina Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ir kitas ataskaitas, tikrina duomenų atitiktį su Skyriaus apskaitos duomenimis;
12. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą pagal programas, asignavimų valdytojus, finansavimo šaltinius, funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl paskolų ėmimo;
14. vykdo Savivaldybės gautų ir grąžintų paskolų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, kontroliuoja paskolų grąžinimą bei palūkanų mokėjimą sutartyse numatytais terminais;
15. rengia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį bei kitas ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ar kitoms atskaitingoms institucijoms jų nustatyta tvarka bei terminais;
16. rengia metinį Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
17. rengia Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį rengia naudodamasis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – informacinė sistema);
18. rengia Savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, naudodamasis informacinė sistema. Patvirtintą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį teikia:
18.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai bei Administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Informacinių technologijų poskyriui skelbti Savivaldybės interneto svetainėje;
18.2. tvirtinti Savivaldybės tarybai.
19. konsultuoja iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų bei Administracijos skyrių vadovus bei buhalterinės apskaitos darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;
20. dalyvauja Savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese;
21. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
23. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
24. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
25. nagrinėja skundus, prašymus ir kitus gautus raštus pagal Skyriui priskirtas funkcijas, rengia atsakymus į juos;
26. apskaičiuoja nuomos mokestį už valstybinę žemę, priima, tikrina žemės nuomos deklaracijas, rengia pranešimus dėl žemės nuomos mokesčio;
27. vykdo nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkimą, teikia informaciją mokesčio nepriemokoms išieškoti;
28. mokesčio mokėtojams teikia paaiškinimus ir informaciją žemės nuomos mokesčio klausimais;
29. rengia ataskaitas apie tai, kaip surenkamas žemės nuomos mokestis;
30. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-14 10:41:21 Atgal