Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
Birželio 27 d. įvyko Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdisSpausdinimo versija

   Pakruojo rajono savivaldybės taryba savo sprendimais ketvirtadienio posėdyje patikslino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2019 m. finansuojamų objektų sąrašą, paskyrė Ritą Vičiuvienę į Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Pakruojo vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktoriaus pareigas, patvirtino šios įstaigos nuostatus ir nustatė didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 45,5 etato (iš jų 21,0 – pedagoginių darbuotojų). Taip pat vieningai sutarta deleguoti į Pakruojo miesto vietos veiklos grupės valdybą atstovauti Pakruojo rajono savivaldybei savivaldybės merą Saulių Margį, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Gintarą Šurną, savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnijos seniūno pavaduotoją Aušrą Dvelienę, laikinai savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einantį Aivarą Stabužį. Pakeistas Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių planas, priimtas sprendimas leisti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – Inžinerinės infrastruktūros plėtros planą, numatant teritorijas, esančias Pakruojo rajono savivaldybės Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijose, vėjo elektrinių statybai. Sprendimu nustatyti planavimo tikslai: suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti elektrinių statybai reikalingas teritorijas; numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;. derinti Pakruojo rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms. Posėdyje pritarta Pakruojo rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitai, UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB Šiaulių banko 2013 m. spalio 18 d. kredito sutarties Nr. KS-2013-017-14 (projekto „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančio 4 MW katilo statyba“) termino pratęsimui 5 metams. Leista padidinti UAB „Pakruojo šiluma“ pagal 2015 m. gruodžio 8 d. pasirašytą kredito sutartį su AB Šiaulių banku (paskolos suma 216 000,00 Eur) suteiktą kredito linijos limitą iki 276 000,00 Eur (refinansuota 2008 m. spalio 2 d. AB DNB banko kredito linijos sutartis Nr. K-1200-2008-116). Pritarta UAB „Pakruojo šiluma“ ir AB Šiaulių banko 2015 m. gruodžio 8 d. kredito sutarties Nr. KS-2015-102492-14 (276 000,00 Eur suma) termino pratęsimui 5 metams. Taryba pakeitė Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-198 patvirtintų Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo nuostatų 4 punktą, kuriuo vadovaujantis, dabar premijos dydis bus 1 500,00 (tūkstantis penki šimtai) eurų. Premija skiriama iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų. Nutarta panaikinti nuo 2019 m. rugpjūčio 29 d Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinį – Samariečių vaikų globos namus „Naminukas“ ir įsteigti Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinį Mamos ir vaiko namus. Patvirtintas Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklą, sąrašas, taip pat 2020 metais verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašas. Pritarta Pakruojo rajono savivaldybės stojimui į Žydų kultūros paveldo kelio asociaciją. (2015 metų gruodžio 15 d. įsteigta Žydų kultūros paveldo kelio asociacija, kurios tikslai išsaugoti ir aktualizuoti gausų Lietuvos žydų kultūros paveldą (materialų ir nematerialų), esantį savivaldybių teritorijose, sukuriant Žydų kultūros paveldo kelio maršrutą tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu, prisidėti prie unikalaus litvakų istorinio, kultūrinio ir intelektinio palikimo sklaidos, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi žydų kultūra, tradicijomis ir paveldu, didinti su žydų istorija susijusių objektų lankomumą ir žinomumą.) Savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, jo nesant – savivaldybės mero padėjėja Simona Lipskytė įgalioti atstovauti Pakruojo rajono savivaldybei Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Šį ketvirtadienį taryba patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatus bei, atsižvelgus į pasikeitusią 2019–2022 m. tarybos sudėtį, patvirtintos naujų sudėčių tarybos bei komitetai.

Vieno tarybos nario siūlymu, sprendimo projektas „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-22 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo“ pakeitimo“ buvo išbrauktas iš tarybos posėdžio darbotvarkės, atidėtas.

 

Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius

Facebook
Atgal
meras
SAULIUS MARGIS