Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Birželis
    2020     
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas
Spausdinti puslapio vidurį
Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo kreipiasi į Socialinės rūpybos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.
Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.
Socialinės rūpybos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus. 
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos 
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006-03-20 nutarimu Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 32-1126 aktuali redakcija).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybei, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą.
- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos0 dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka;
- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistencijos) dalyvio - kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio - laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo; 
- giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra - teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijos dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.
- banko sąskaitos numeris ;
- kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyvenamosios vietos deklaracija - iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 
Informacija iš SODROS - iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Informacija iš socialinės rūpybos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" - iš UAB ,,Nevda".
Administracinės paslaugos teikėjas Rajono gyventojai kreipiasi
Į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių 122 kabinetą 
Telefonas (8421) 69074; Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis.
Administracinės paslaugos vadovas  Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, kab. 122, el.p.  daiva.rutkeviciene@pakruojis.lt tel. (8 421) 69 074, 8 687 21 005
Administracinės paslaugos teikimo trukmė  30 darbo dienų
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys 

Prašymo forma laisva

Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis. 
Pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399; 2009, Nr. 62-2493), 605.2 punktą. 
Internete suteikiama galimybė vartotojui rasti prašymo formą.
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Administracinė paslauga yra galutinė.
Piliečiui atvykus į Socialinės rūpybos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. 
Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). 
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 5 p.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-12 11:45:43 Atgal