Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

2019-03-01Tarybos posėdžio sprendimų projektai

 1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo.

Rengėjas: Juozas Pupinis tel. (8 421) 69 081 , el. paštas juozas.pupinis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
2019-02-18
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu
 2019-02-18
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ pakeitimo.

Rengėja: Vilma Jaraitė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas vilma.jaraite@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
5. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
6. Dėl Kreipimosi socialinei paramai mokiniams gauti tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Ramunė Macijauskienė tel. (8 421) 69 972, el. paštas ramune.macijauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
7. Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio patvirtinimo.

Rengėja: Alma Stankevičienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas alma.stankeviciene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
8. Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo bei keleivių vežimo tarifo, savikainos ir vienkartinio važiavimo bilieto kainos nustatymo.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių plano patvirtinimo.

Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas kazimiera.klabiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu
 2019-02-18
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
11. Dėl buto pirkimo Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn.

Rengėja: Solveiga Naglienė tel. (8 421) 61 699, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
12. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo.

Rengėjas: Aivaras Stabužis, tel. (8 421) 69 075, el. paštas aivaras.stabuzis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2019 metų programos patvirtinimo.

Rengėja: Asta Šimanskienė, tel. (8 421) 61 697, el. paštas asta.simanskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
14. Dėl Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro trečiojo amžiaus universiteto 2019–2020 metų programos patvirtinimo.

Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo.

Rengėja: Lilija Savickienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
16. Dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai atlikti (vykdyti) socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Rengėja: Lilija Savickienė tel. (8 421) 69 097 , el. paštas lilija.savickiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų) vartojimo mažinimo ir prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo 2019 m. priemonių plano patvirtinimo.

Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
19. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo.

Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694 , el. paštas ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto, patikėjimo teise valdomo Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“.

Rengėjas: Aivaras Stabužis, tel. (8 421) 69 075, el. paštas aivaras.stabuzis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
21. Dėl pavedimo teikti šilumos tiekimo paslaugą Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijai.

Rengėjas: Svajūnas Miknevičius, tel. (8 421) 69 090 , el. paštas svajunas.miknevicius@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
22. Dėl 2016 m. gegužės 23 d. pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. SA-8-16-04 nutraukimo.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695 , el. paštas nijole.spejeriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
23. Dėl 2016 m. gegužės 23 d. Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos pastato-katilinės) nuomos sutarties Nr. SA-2-16-09 nutraukimo.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695 , el. paštas nijole.spejeriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
24. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“.

Rengėjas: Aivaras Stabužis, tel. (8 421) 69 075, el. paštas aivaras.stabuzis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
25. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma” atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pirkimo.

Rengėja: Nijolė Špejerienė tel. (8 421) 61 695 , el. paštas nijole.spejeriene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
27. Dėl Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
28. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant Pakruojo miesto vietos veiklos grupę ir jos veikloje‘ pakeitimo.

Rengėja: Judita Vepštienė tel. (8 421) 69 079 , el. paštas judita.vepstiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2019-02-27 raštu arba el. paštu.
 2019-02-18
  Visi projektai viename faile  2019-02-18

 

Teisės aktų projektų archyvas

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-18 17:32:06 Atgal
meras
SAULIUS GEGIECKAS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728010203
Vasaris
    2019