Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos komitetai
Spausdinti puslapio vidurį

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ posėdžiai

Informuojame, kad lapkričio mėn. tarybos komitetų posėdžiai šaukiami sekančiai:

 • Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komiteto posėdislapkričio 18 d. 13.00 val. savivaldybės mažojoje salėje;
 • Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis  –  lapkričio 20 d. 15.00 val. savivaldybės mažojoje salėje;
 • Ekonomikos ir finansų komiteto posėdislapkričio 21 d. 10.00 val.  savivaldybės mažojoje salėje;
 • Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto posėdislapkričio 21 d. 15.00 val.  savivaldybės mažojoje salėje.

VIETINIO ŪKIO, KAIMO IR APLINKOS KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2019 m. lapkričio 18 d. 13.00 val. savivaldybės mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (1)
2. Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių  Pušaloto g. 9C, Klovainių mstl., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios. (3)
3. Dėl Pakruojo krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. (4)
4. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. (6)
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo. (7)
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies vietovės lygmens bendrojo plano patvirtinimo. (8)
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (9)
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (11)
9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. (14)
11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (15)


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2019 m. lapkričio 20 d. 15.00 val. savivaldybės mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (2)
2. Dėl Pakruojo krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. (4)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo. (7)
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (9)
5. Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (10)
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (15)


EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2019 m. lapkričio 21 d.  10.00 val. savivaldybės mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (1)
2. Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (2)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių  Pušaloto g. 9C, Klovainių mstl., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., pardavimo“ pripažinimo netekusiu galios. (3)
4. Dėl Pakruojo krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. (4)
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui. (5)
6. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo. (6)
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo. (7)
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo miestelio dalies vietovės lygmens bendrojo plano patvirtinimo. (8)
9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (9)
10. Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (10)
11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (11)
12. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų  skyrimo ir mokėjimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (12)
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo. (14)
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (15)


SVEIKATOS, ŠEIMOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2019 m. lapkričio 21 d. 15.00 val. savivaldybės mažojoje salėje

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo. (4)
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui. (5)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo. (7)
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. (9)
5. Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų  skyrimo ir mokėjimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. (12)
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-185 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (15)


Ekonomikos ir finansų komitetas:               

 1. Justinas Macijauskas (pirmininkas);
 2. Audrius Kazlauskas (pirmininko pavaduotojas);
 3. Saulius Gegieckas;
 4. Vytautas Almonaitis;
 5. Gediminas Grybė;
 6. Mindaugas Gudas.

(sekretorė Rita Nikalajevienė)

Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komitetas:

 1. Edikas Drupas (pirmininkas);
 2. Gediminas Macijauskas (pirmininko pavaduotojas);
 3. Rimvydas Gasparavičius;
 4. Artūras Jacevičius;
 5. Erika Kižienė;
 6. Valdas Kanišauskas;
 7. Ramūnas Ražauskas.

(sekretorė Rasa Sakevičienė)

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas:

 1. Kęstutis Malinauskas (pirmininkas);
 2. Virginijus Kacilevičius (pirmininko pavaduotojas);
 3. Austėja Lipskytė;
 4. Antanas Indriulis;
 5. Rūta Sausienė.

(sekretorė Ilma Navadunskienė)

Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas:

 1. Robertas Ašmanavičius (pirmininkas);
 2. Rasutė Anušauskienė (pirmininko pavaduotoja);
 3. Virginija Kazlauskienė;
 4. Povilas Karvelis;
 5. Romualdas Staišiūnas;
 6. Alvydas Žuvininkas.

(sekretorė Daiva Sidaugienė)

Kontrolės komitetas:

 1. Saulius Gegieckas (pirmininkas);
 2. Audrius Kazlauskas (pavaduotojas);
 3. Mindaugas Gudas;
 4. Alvydas Žuvininkas.

(sekretorė Dovilė Kupčiūnienė)
Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-15 08:22:39 Atgal
meras
SAULIUS MARGIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019