Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos komitetai
Spausdinti puslapio vidurį

Informuojame apie rugsėjo mėnesį šaukiamus tarybos komitetų posėdžius savivaldybės didžiojoje salėje:

 • Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komiteto posėdis –  rugsėjo 16 d. 10.00 val. (trečiadienį);
 • Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis  – rugsėjo 16 d. 15.00 val. (trečiadienį);
 • Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis – rugsėjo 17 d. 10.00 val. (ketvirtadienį);
 • Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komiteto posėdis –  rugsėjo 17 d. 15.00 val. (ketvirtadienį).

VIETINIO ŪKIO, KAIMO IR APLINKOS KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2020 m. rugsėjo 16 d. 10.00 val. savivaldybės didžiojoje salėje
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. (5)
2. Dėl  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (6)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo“ pakeitimo. (7)
4. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis. (8)
5. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo. (9)
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo. (11)
7. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai. (12)
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28  d. sprendimo T-154 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo. (14)
10. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. (15)
11. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo. (16)
12. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-6 ,,Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (18)
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies  ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalies, esančių adresu: (informacija neskelbiama), pardavimo. (19)
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies, esančių adresu: (informacija neskelbiama), pardavimo. (20)
15. Dėl pritarimo projekto „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13,  atnaujinimas“ įgyvendinimui. (23)
16. Dėl sutikimo perimti Žeimelyje esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. (24)
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo kultūros centrui. (25)
18. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Rozalimo pagrindinei mokyklai. (26)
19. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. (27)
20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai. (28)
21. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. (31)
22. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. (32)
23. Dėl sutikimo perimti Linksmučių kaime esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. (33)
24. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo ir kreditavimo paskolos limito didinimo. (34)

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2020 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val. savivaldybės didžiojoje salėje
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2020-2021 mokslo metų Pakruojo rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo. (1)
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. (2)
3. Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio–daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (3)
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. (5)
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (6)
6. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis. (8)
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo. (11)
8. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai. (12)
9. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. (15)
10. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo. (16)
11. Dėl Rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premijos skyrimo. (22)
12. Dėl pritarimo projekto „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13,  atnaujinimas“ įgyvendinimui. (23)
13. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo kultūros centrui. (25)
14. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Rozalimo pagrindinei mokyklai. (26)
15. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. (27)
16. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. (29)
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. (31)
18. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. (32)
19. Dėl sutikimo perimti Linksmučių kaime esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. (33)
20. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo ir kreditavimo paskolos limito didinimo. (34)

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2020 m. rugsėjo 17 d.  10.00 val. savivaldybės didžiojoje salėje
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio–daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (3)
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-110 ,,Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (4)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. (5)
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (6)
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, programos patvirtinimo“ pakeitimo. (7)
6. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis. (8)
7. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo. (9)
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo. (11)
9. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai. (12)
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28  d. sprendimo T-154 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2020 m. finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (13)
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo. (14)
12. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. (15)
13. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo. (16)
14. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio globos namų „Atokvėpis“ įsteigimo. (17)
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies  ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalies, esančių adresu: (informacija neskelbiama), pardavimo. (19)
16. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto dalies ir pagalbinio ūkio paskirties pastato dalies, esančių adresu: (informacija neskelbiama), pardavimo. (20)
17. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (21)
18. Dėl pritarimo projekto „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13,  atnaujinimas“ įgyvendinimui. (23)
19. Dėl sutikimo perimti Žeimelyje esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. (24)
20. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo kultūros centrui. (25)
21. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo r. Rozalimo pagrindinei mokyklai. (26)
22. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. (27)
23. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijai. (28)
24. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. (29)
25. Dėl sutikimo pripažinti Pakruojo rajono savivaldybės turtą nereikalingu ir leidimo turtą nuomoti. (30)
26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. (31)
27. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. (32)
28. Dėl sutikimo perimti Linksmučių kaime esantį valstybės nekilnojamąjį turtą Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn. (33)
29. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo ir kreditavimo paskolos limito didinimo. (34)

SVEIKATOS, ŠEIMOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO,
įvyksiančio 2020 m. rugsėjo 17 d. 15.00 val. savivaldybės didžiojoje salėje
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-110 ,,Dėl Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (4)
2. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo. (5)
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (6)
4. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis. (8)
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo T-274 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (10)
6. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano parengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo. (11)
7. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai. (12)
8. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. (15)
9. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27  d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo. (16)
10. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio globos namų „Atokvėpis“ įsteigimo. (17)
11. Dėl Linkuvos socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo. (21)
12. Dėl pritarimo projekto „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., Linkuvos m., Varpo g. 13,  atnaujinimas“ įgyvendinimui. (23)
13. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. (27)
14. Dėl sutikimo pripažinti Pakruojo rajono savivaldybės turtą nereikalingu ir leidimo turtą nuomoti. (30)
15. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-128 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo. (31)
16. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo. (32)
17. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ ir Akcinės bendrovės Šiaulių banko kredito sutarties Nr. KS-2013-016-14 termino pratęsimo ir kreditavimo paskolos limito didinimo. (34)


Ekonomikos ir finansų komitetas:               

 1. Justinas Macijauskas (pirmininkas);
 2. Audrius Kazlauskas (pirmininko pavaduotojas);
 3. Saulius Gegieckas;
 4. Vytautas Almonaitis;
 5. Gediminas Grybė;
 6. Mindaugas Gudas.

(sekretorė Rita Nikalajevienė)


Vietinio ūkio, kaimo ir aplinkos komitetas:

 1. Edikas Drupas (pirmininkas);
 2. Gediminas Macijauskas (pirmininko pavaduotojas);
 3. Rimvydas Gasparavičius;
 4. Artūras Jacevičius;
 5. Erika Kižienė;
 6. Valdas Kanišauskas;
 7. Ramūnas Ražauskas.

(sekretorė Rasa Sakevičienė)


Švietimo, kultūros ir sporto komitetas:

 1. Kęstutis Malinauskas (pirmininkas);
 2. Virginijus Kacilevičius (pirmininko pavaduotojas);
 3. Austėja Lipskytė;
 4. Antanas Indriulis;
 5. Rūta Sausienė.

(sekretorė Ilma Navadunskienė)


Sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitetas:

 1. Robertas Ašmanavičius (pirmininkas);
 2. Rasutė Anušauskienė (pirmininko pavaduotoja);
 3. Virginija Kazlauskienė;
 4. Povilas Karvelis;
 5. Alvydas Žuvininkas.

(sekretorė Daiva Sidaugienė)


Kontrolės komitetas:

 1. Saulius Gegieckas (pirmininkas);
 2. Audrius Kazlauskas (pavaduotojas);
 3. Mindaugas Gudas;
 4. Alvydas Žuvininkas.

(sekretorė Dovilė Kupčiūnienė)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 15:19:08 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020