*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame teikti paraiškas Pakruojo rajono savivaldybės geriausių sportininkų ir jų trenerių skatinimo konkursui (iki 2023 m. kovo 23 d.)

Kviečiame teikti paraiškas Pakruojo rajono savivaldybės geriausių sportininkų ir jų trenerių...

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia geriausių rajono sportininkų ir jų trenerių skatinimo konkursą.

Gauti premiją turi teisę aukštų rezultatų pasiekę sportininkai ir jų treneriai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje ir atstovaujantys Pakruojo rajono savivaldybei bei garsinantys Pakruojo kraštą.

Paraiškas premijoms gauti gali teikti Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos ir visuomeninės organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, ir vykdančios sportinę veiklą, taip pat treneriai ir sportininkai.

Paraiškos – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-281  patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių skatinimo  tvarkos aprašo 2 priedas – teikiamos už praėjusius kalendorinius metus.

Reikalavimus paraiškoms ir jų teikimą, paraiškų vertinimą, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą, reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių skatinimo konkurso nuostatai, patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. AV-102.

Paraiška, užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, trenerio ar sportininko bei patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose (nuostatuose) antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis teikiami Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriui (nurodant konkurso pavadinimą – Sportininkų ir jų trenerių skatinimo konkursui) pasirinktu būdu:

  • Siunčiami registruotu laišku adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis. Siunčiant paraišką registruotu laišku, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena.
  • Siunčiami skenuoti el. paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 23 d.

Dokumentai:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija