*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas (iki 2023 m. gegužės 31 d.)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtintą Individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Paraiškų teikimo terminas nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. Pareiškėjai, planuojantys įsigyti ir įsirengti įrenginius einamaisiais metais, teikia paraiškas, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Paraiškas kompensacijai gauti gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys nekilnojamąjį turtą ir planuojantys įsigyti ir įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius (toliau – įrenginys) Pakruojo rajone; fizinių asmenų vardu paraiškas gali teikti jų įgalioti asmenys; daugiabučio gyvenamojo namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrijos pirmininkas ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu (toliau – Pareiškėjai).

Su paraiška pateikiami dokumentai:

  1. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą, kuriame bus įrengtas įrenginys, kopija.
  2. Jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui – kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (- ai) įrengti įrenginį.
  3. Jei darbai atliekami ir gretimame (-uose) sklype (-uose) – tų sklypų savininkų sutikimai.
  4. Jei įrenginys bus statomas valstybinėje žemėje – Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas įrengti įrenginį.
  5. Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo – Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Pirmenybė gauti kompensaciją teikiama paraiškas pateikusioms šioms asmenų grupėms: daugiavaikėms šeimoms (pateikus deklaracijas); socialinę paramą gaunantiems asmenims (pateikus pažymą); būste gyvenančiam neįgaliam asmeniui (pateikus neįgaliojo pažymėjimą); daugiabučio gyvenamojo namo savininkams, teikiantiems paraišką dėl kolektyvinio (bendro) naudojimo įrenginio įsigijimo ir įrengimo kompensavimo.

Kompensacija skiriama vienam Pareiškėjui tik vienam naujam sertifikuotam bei atestuotam įrenginiui ir jo įsirengimui:

  1. Individualių namų savininkams – 800 Eur;
  2. Dvibučių ir daugiabučių namų butų savininkams – 800 Eur vienam butui.

Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą (1 priedas ir 2 priedas)  kartu su reikiamais dokumentais Savivaldybės administracijai pateikiama elektroniniu paštu vilma.tominiene@pakruojis.lt (Prašymas, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą), registruotu laišku arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai Savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei Vilmai Tominienei (Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, 3 aukštas, 311 kab.), mob. 8 611 14 094.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija