*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2023 metais konkursas (iki 2023 m. gegužės 26 d.)

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Konkurso pareiškėjai – Juridinių asmenų registre registruotos ir Savivaldybės teritorijoje registruotos veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, vietos veiklos grupės, labdaros ir paramos fondai), kurių nuostatuose numatytos kultūrinės, gyventojų užimtumo, laisvalaikio, gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.

Konkurso prioritetai:

 1. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas (žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų stiprinimo projektai);
 2. Kartų bendravimo stiprinimui, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir vaikų užimtumo organizavimui;
 3. Neįgalių, pagyvenusių žmonių integracija į rajono kultūrinį gyvenimą skatinant savanorišką veiklą;
 4. Renginių, skirtų švietėjiškai veiklai ir gyventojų aktyvumui skatinti;
 5. Tvarios gyvensenos puoselėjimas ir skatinimas, kovos su klimato kaita ir aplinkai draugiškų priemonių naudojimas;
 6. Pilietiškumo ir tautinės tapatybės puoselėjimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 26 d.

Pareiškėjas elektroniniu laišku pateikia užpildytą paraišką (Nuostatų 1 priedas), ir Nuostatų 17 punkte nurodytus privalomus  dokumentus Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu savivaldybe savivaldybe@pakruojis.lt. Dokumentai turi būti pateikti su lydraščiu, nurodant adresatą: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, konkurso pavadinimą ,,Pakruojo rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo 2023 m. konkursui“ ir teikiamų lapų skaičių.

Paraiškoje turi būti projekto aprašymas, nurodomi tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės, prieinamumas socialiai jautrioms visuomenės grupėms, viešinimo planas, projekto laukimas rezultatas ir nauda, projekto vykdytojo rekvizitai. Kartu su paraiška pateikiamos šių dokumentų kopijos: Pareiškėjo steigimo dokumento, kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre; jungtinės veiklos sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).

Maksimali projekto finansavimo suma – 600 Eurų.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Paraiškos forma WORD.

Lėšos gali būti naudojamos:                                                                                                       

 • sumokėti už prekes, inventorių, kurio vertė yra mažesnė nei 500 (penki šimtai) Eur, ir paslaugas, kurios tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu; 
 • apmokėti pagal autorines sutartis (įskaitant mokesčius, ne augiau nei 50 Eur už val.);
 • transporto išlaidoms apmokėti (transporto nuomos, kelionių bilietų, kuro (ne daugiau kaip 10 procentų savivaldybės biudžeto projektui skirtų lėšų);
 •  Nevyriausybinių organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidoms apmokėti;
 •  Užmokesčiui už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį.

Paraiškos vertinamos balais nuo 0 iki 100 balų pagal šiuos kriterijus: 

 • projekto atitiktis veiklos sritims, nustatytoms Nuostatų 8 punkte (nuo 0 iki 15 balų);
 • projekto turinys (nuo 0 iki 10 balų);
 • projekto tęstinumo galimybės (nuo 0 iki 10 balų);
 • projekto aktualumas vietos bendruomenei ir jos tradicijoms (nuo 0 iki 10 balų);
 • projekto veiklos (-ų) naujumas ir originalumas, naujų tradicijų kūrimas (nuo 0 iki 10 balų);
 • projekto papildomas finansavimas (nuo 0 iki 10 balų);
 •  sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (nuo 0 iki 10 balų);
 • projekto prieinamumas socialiai jautrioms visuomenės grupėms (neįgaliesiems, senjorams, imigrantams ir kt.) (nuo 0 iki 15 balų).
 • įvairaus amžiaus grupių įtraukimas (nuo 0 iki 10 balų).

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Udrytė-Šichovcova, el. paštas gitana.udryte@pakruojis.lt, tel. (8 421) 69 079. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija