Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Lapkritis
    2021     
Skelbimas apie UAB „Pakruojo vandentiekis“ nepriklausomų valdybos narių atrankąSpausdinimo versija

UAB „Pakruojo vandentiekis“ (toliau „Bendrovė“), juridinio asmens kodas 167922698, registruota buveinė Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, skelbia kandidatų atranką užimti Bendrovės valdybos narių pareigas 4 metų kadencijai (2021-2025 m.).

Bendrovės interneto svetainės adresas http://vandentiekis.com/
Atranką inicijuoja: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra MB „Personalo guru“.

Bendrovės kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 5 narių: 2 valstybės tarnautojai arba kiti atranką inicijuojančio subjekto pasirinkti asmenys, kuriems netaikoma atranka, ir 3 kiti fiziniai asmenų/nepriklausomi nariai.

Bendrovės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga - po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Mėnesinis fiksuotas atlygis už nepriklausomo valdybos nario pareigų vykdymą – 130,00 Eur. Valdybos narių posėdžiai rengiami ne rečiau nei 1 kartą per ketvirtį.

Su valdybos nario veiklos sutarties projektu galima susipažinti: čia
Valdymo koordinavimo centro skelbiama informacija apie atrankas: čia
Kandidatų atrankos aprašas: čia

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:
Bendrieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
3. jam turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
4. per pastaruosius 5 metus nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo kriterijai:
1. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
2. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
3. paskutinius vienus metus nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
4. nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
5. neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
6. paskutinius 2 metus nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
7. nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
8. nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Specialieji reikalavimai:
1. kandidatas į valdybos nario (finansų srityje) pareigas turi turėti kompetencijos finansų valdymo, finansų analizės ar audito srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse arba ne mažesnė kaip 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis, arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas (darbo vandentvarkos sektoriuje veikiančiose įmonėse patirtis (privalumas);
2. kandidatas į valdybos nario (strateginio valdymo ir valdysenos srityje) pareigas turi turėti kompetencijos strateginio valdymo ir valdysenos srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis, ir turėti bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinių bei patirties arba verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirties;
3. kandidatas į valdybos nario (ūkio šakos srityje) pareigas turi turėti kompetencijos vandentvarkos ūkio šakos srityje, kurią patvirtintų ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis vandentvarkos sektoriuje veikiančiose įmonėse arba bent įmonėse, veikiančiose valstybės reguliuojamuose sektoriuose, arba darbo ar ūkinės komercinės veiklos vykdymo vandentvarkos ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis, arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su vandentvarkos ūkio šakos sritimi;
4. kandidatai į valdybos narius, nurodyti 1, 2, 3 punktuose, taip pat turi turėti:
4.1. patirties dirbant įmonių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose;
4.2. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimų;
4.3. galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
4.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
• kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (čia)
• kandidato gyvenimo aprašymas;
• kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
• kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (MB „Personalo guru“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Kandidatai teikia paraišką ir nurodytus dokumentus atrankos agentūrai MB “Personalo guru” iki 2021 m. lapkričio 13 d.

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai MB „Personalo guru”gali pateikti šiais būdais:
1. Asmeniškai. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: MB „Personalo guru”, Bandužių g. 3-71, Klaipėda.  
2. Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) adresu MB „Personalo guru”, Bandužių g. 3-71, Klaipėda. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
3. Elektroniniu paštu: el. p. laura.saltiene@personaloguru.lt \, el. laiško dalykas „Atranka į įmonės nepriklausomus valdybos narius”.

Kontaktiniai asmenys:

  • Atranką inicijuojančio subjekto Pakruojo rajono savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo: Nijolė Špejerienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 686 49570, el. p. nijole.spejeriene@pakruojis.lt.
  • Atrankos agentūros MB „Personalo guru“ kontaktinis asmuo: Laura Šaltienė, tel. +370 604 18821, el. p. laura.saltiene@personaloguru.lt.
Facebook
Atgal