Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Viešosios ir administracinės paslaugos
Spausdinti puslapio vidurį
Paslaugos kategorija Paslaugos pavadinimas Atsakingas padalinys
Archyvas   Kopijų, nuorašų, išrašų pagal archyve saugomus likviduotų juridinių asmenų dokumentus, išdavimas. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Likviduojamų juridinių asmenų, nevyriausybinių organizacijų dokumentų perdavimas toliau saugoti Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Archyvo pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas ir kt. išdavimas likviduotų įmonių archyve saugomų dokumentų pagrindu. Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Aplinkos apsauga Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius ne miško žemėje išdavimas Ekologas,
tel. (8 421) 61 698
Būstas Asmenų (šeimų) įrašymas į Asmenų (šeimų) turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus. Turto ir ūkio skyrius,
Tel. (8 421) 61 699
Socialinio būsto nuoma Turto ir ūkio skyrius,
Tel. (8 421) 61 699
Reklama Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas Seniūnijos
Išorinės reklamos teksto derinimas Vyr. kalbos tvarkytoja,
Tel. (8 421) 69 094
Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080
Civilinė sauga Konsultavimas civilinės saugos  planavimo ir kitais klausimais Vyriausioji specialistė civilinei saugai ir mobilizacijai,
Tel. (8 421) 61 054

Leidimai ir licenzijos   

 

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją arba apriboti eismą joje išdavimas

Seniūnijos:
Guostagalio seniūnija
Klovainių seniūnija
Lygumų seniūnija
Linkuvos seniūnija
Pakruojo seniūnija
Pašvitinio seniūnija
Rozalimo seniūnija
Žeimelio seniūnija

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje Pakruojo rajone

Leidimų prekiauti Savivaldybės tarybos nustatytose vietose išdavimas

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimas

Leidimų renginių organizavimui išdavimas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais išdavimas
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087

Leidimų važiuoti Pakruojo rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087

Kelių transporto veiklos licencijų (licencijų kopijų) išdavimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 087
Civilinė
metrikacija
Gimimo registravimas  Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimų apskaita   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Įvaikinimo registravimas   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Santuokos registravimas  Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita    Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita   

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Santuokos nutraukimo registravimas    Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Mirties registravimas  Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas ir ištaisymas     Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas    Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, tel. (8 421) 69 093
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas    Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Vardo, pavardės, tautybės keitimas   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Pakartotinių liudijimų išdavimas   Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, išrašo išdavimas    Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093
Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 093

Socialinė rūpyba 

Parama mirties atveju

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086
Asmenų nukreipimas į ilgalaikės socialinės globos įstaigas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 971
Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir nukreipimas į socialines paslaugas teikiančias įstaigas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 971 
Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 61 697
Būsto ir aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia organizavimas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 61 697
Globos (rūpybos) išmoka Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086

Išmoka vaikui

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086
Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086

Socialinė pašalpa ir kompensacijos už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086
Konsultacijų dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo teikimas ir prašymų priėmimas Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 076
Konsultacijų dėl vaikų, likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo teikimas ir prašymų priėmimas Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 076

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas
www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 972

Socialinė parama mokiniams

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 972
Parama studijų rėmimui Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 972
Pažymų apie suteiktą socialinę paramą ir socialiai remtino asmens statusą išdavimas Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086
Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 61 697
Socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31) Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 972
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 076
Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 972
Vienkartinė išmoka įsikurti Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 086

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 086
Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 086

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

www.spis.lt

Socialinės rūpybos skyrius,
Tel. (8 421) 69 086
Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas Socialinės rūpybos skyrius,
tel. (8 421) 69 972

Teritorijų planavimas ir statyba

Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas

 

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080
Adresų suteikimas, keitimas, panaikinimas

https://www.epaslaugos.lt
Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

https://www.zpdris.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Leidimo išdavimas statyti naują (-jus) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

https://planuojustatyti.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

https://www.zpdris.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Planavimo sąlygų išdavimas planavimo dokumentui rengti

https://www.tpdris.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

https://www.zpdris.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

https://planuojustatyti.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080

Statybos leidžiančio dokumento perregistravimas

https://planuojustatyti.lt

Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080
Teritorijų planavimo proceso iniciatyva Strateginės plėtros ir statybos skyrius,
tel. (8 421) 69 080
Teisinės Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius,
Tel. (8 421) 69 970
Žemės ūkis Paraiškų dėl paramos bičių laikytojams priėmimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 091
Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 091
Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 091
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 089
Prašymų dėl melioracijos statinių remonto priėmimas ir nagrinėjimas  Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 077
Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems vartotojams Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 077
Ūkininko ūkio įregistravimas (duomenų keitimo) į Ūkininko ūkio registrą Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 081
Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro

Žemės ūkio skyrius,
tel. (8 421) 69 081

Žemės mokesčiai   Mokesčiai Finansų skyrius,
tel. (8 421) 69 099
Prašymas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo Finansų skyrius,
tel. (8 421) 69 099

Pakruojo rajono savivaldybės teikiamos elektroninės paslaugos

Elektroninė paslauga – tai teisės aktais nustatyta duomenų, informacijos bei dokumentų teikimo ar gavimo tvarka, kurios procedūros atliekamos asmens buvimo vietoje ir, jo pageidavimu, skaitmeniniu pavidalu, nuotoliniu būdu per internetą ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis ir apima visą gyventojo ar verslo subjekto bendravimą su viešojo administravimo subjektais.

            

Jūsų komentaras apie suteiktas paslaugas Pakruojo rajono savivaldybėje
(komentuoti leidžiama tik prisiregistravusiems vartotojams)

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-22 15:35:16 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Rugsėjis
    2021