Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Bendrojo naudojimo objektų administravimas
Spausdinti puslapio vidurį

Atsakingas asmuo: Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Laima Šiaulienė, tel. (8 421) 69 075, mob. 8 615 33 405 el. p. laima.siauliene@pakruojis.lt


DĖMESIO! Informacija daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams

Pakruojo rajono savivaldybės administracija organizuoja daugiabučių gyvenamųjų namų (sąrašą rasite čia) butų ir kitų patalpų savininkų PAKARTOTINĮ balsavimą raštu dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Informuojame, kad butų ir kitų patalpų savininkas, gavęs balsavimo biuletenį (pašto dėžutėje), turi ne vėliau kaip per 2 savaites po biuletenio įteikimo dienos (bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 25 d.) apsispręsti dėl administratoriaus pasirinkimo ir pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu – prie pasirinkto administratoriaus pažymėti „X“. Daugiau informacijos


DĖMESIO! Informacija daugiabučių namų gyventojams
Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) informuoja, kad  nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-1357 „
Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir teikia minėtą įsakymą susipažinti. Administracija įpareigoja daugiabučių namų bendrijų pirmininkus, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus asmenis bei daugiabučių namų administratorius informuoti daugiabučių namų gyventojus apie šio įsakymo įsigaliojimą ir iškabinti skelbimus daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, ant daugiabučių namų laiptinių durų ir kitose gerai matomose vietose.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos turto ir ūkio skyrius


DĖMESIO! Svarbi informacija daugiabučių namų bendrijų pirmininkams. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. AV-623 „Dėl sanitarijos ir higienos reikalavimu užtikrinimo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpose“ daugiabučių namų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims ir daugiabučių namų administratoriams nurodė... Daugiau skaityti...


Dėmesio daugiabučių namų savininkų bendrijoms !

Pakruojo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis 2012 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1967 3 straipsnio 1 dalimi, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtos ir veikiančios daugiabučių namų savininkų bendrijos, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus turėjo atnaujinti pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus.

Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje.
Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta


BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybėms pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. 

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas:

  • Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija (steigti daugiabučio namo savininkų bendriją, išsirinkti valdymo organus pavedant jiems organizuoti namo priežiūrą).

Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens statusą nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Dokumento, patvirtinančio apie bendrijos įregistravimą Juridinių asmenų registre, kopija turi būti pateikta Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Jungtinė veikla (sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus patalpų savininkams ir organizuos namo priežiūrą)

Jungtinės veiklos sutartį teisės aktų nustatyta tvarka reikia įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybės įmonėje Registrų centre ir jungtinės veiklos sutarčių bei išrašų iš Nekilnojamojo turto registro kopijas pateikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai.

  • Administratoriaus pasirinkimas (Savivaldybės paskirtas administratorius rūpinsis gyventojams priklausančiu bendru turtu ir organizuos jo priežiūrą).

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus,atstovauti namo butų ir kitų patalpų savininkams ir įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu daugiabučių namų savininkai nėra įsteigę bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, jų namo bendrąja nuosavybe turi rūpintis Pakruojo rajono savivaldybės administracijos paskirta administruojanti įmonė.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskiriamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) priežiūros ir kontrolės vykdytojas. Priežiūros ir kontrolės vykdytojas, vadovaudamasis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-127 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis, organizuoja ir vykdo valdytojų priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:
1.  planinis valdytojų veiklos patikrinimas;
2.  patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas;
3.  neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas.

Vykdant planinį patikrinimą yra tikrinama:

2021 metų Valdytojų planinių patikrinimų grafikas
Pastaba.
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.


Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas

Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi skiriami:

Eil.
Nr.
Pavadinimas Kontaktinė informacija Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai
1. UAB ,,Pakruojo komunalininkas“ Ryto g. 10,
LT-83182, Pakruojis;

tel.: 8 614 90 897;
(8 421) 51095;

el. p.: p.komunalininkas@gmail.com;
www.pakruojokomunalininkas.lt
Įsakymai dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
2. Viešoji įstaiga „Valdresta" P.  Mašioto g. 67-23,
LT-83129, Pakruojis;

tel.: 8 603 93 000;
el. p.: valdresta@gmail.com
Įsakymai dėl viešoji įstaiga „Valdresta" skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
3. UAB „Pasvalio butų ūkis“ Gėlių g. 5A,
LT-39136, Pasvalys;
tel.: (8 451) 34089;
el. p.: pbu@pasvalys.lt;
www.pasvaliobu.lt
Įsakymai dėl UAB „Pasvalio butų ūkis“ skyrimo Pakruojo rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-06 13:06:47 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Rugsėjis
    2021