Pakruojo rajono savivaldybė,
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinių asmenų registras,
Įstaigos kodas 111102598,
Tel./faks. (8 421) 69 090,
el. paštas savivaldybe@pakruojis.lt
Tarybos posėdžio sprendimų projektai
Spausdinti puslapio vidurį

INFORMACIJA RUOŠIAMA

Artimiausias tarybos posėdis planuojamas 2021 metų rugsėjo 30 d.

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ posėdžiai

2021-09-30 Tarybos posėdžio sprendimų projektai

1. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Rozalimo seniūnijos Plaučiškių kaimo Birjagalos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.
Rengėja: Inga Butkutė tel. (8 421) 69 080, el. paštas
inga.butkute@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
2. Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis.
Rengėjas: Artūras Šukys, tel. (8 421) 69 080, el. paštas
arturas.sukys@pakruojis.lt, pastabas galima pateiktiiki 2021-09-28.
2021-09-22
3. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl pritarimo vandentvarkos objektų statybai Pakruojo rajono savivaldybės Gačionių, Linksmučių, Šikšnių, Titonių kaimuose“ pakeitimo.
Rengėja: Orinta Ramanauskienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas
orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
4. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo.
Rengėja: Aušra Spudienė, tel. (8 421) 69 097, el. paštas
ausra.spudiene@pakruojis.lt,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
5. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo trūkstamos specialybės gydytojams, atvykusiems dirbti į Pakruojo rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Vilma Žuvininkienė, tel. (8 421) 61 700, el. paštas
vilma.zuvininkiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
6. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir šalto vandens pašildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.
Rengėja: Donata Linkutė, tel. (8 421) 69 972, el. paštas
donate.linkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
7. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Donata Linkutė, tel. (8 421) 69 972, el. paštas
donate.linkute@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
8. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Alma Stankevičienė, tel. (8 421) 69 9 71, el. p. paštas
alma.stankeviciene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
9. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Ilma Geležėlienė, tel. (8 421) 51 110 , el. paštas
ncentras@gmail.com, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
10. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-218 ,,Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Vilma Tominienė, tel. (8 421) 69 090, el. paštas
vilma.tominiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
11. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Vilma Tominienė, tel. (8 421) 69 090, el. paštas
vilma.tominiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-06-21.
2021-09-22
12. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo.
Rengėjas: Virginijus Grigonis, tel. 8 615 33 409, el. paštas
virginijus.grigonis@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2017-02-21
2021-09-22
13. Dėl Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas
stase.grebliauskiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
14. Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas
stase.grebliauskiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
15. Dėl Pakruojo r. Rozalimo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas
stase.grebliauskiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
16. Dėl Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Rengėja: Stasė Grėbliauskienė, tel. (8 421) 61 641, el. paštas
stase.grebliauskiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
17. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse pagal vykdomas programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus grupėse 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
18. Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
19. Dėl Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
20. Dėl Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
21. Dėl Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
22. Dėl Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
23. Dėl Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
Rengėja: Irena Mažulienė, tel. (8 421) 61 490, el. paštas
irena.mazuliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
24. Dėl sutikimo perimti Pakruojo rajono savivaldybės nuosavybėn Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą valstybės turtą.
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
25. Dėl disponavimo Pakruojo rajono savivaldybės turtu.
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
26. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto, pagalbinio ūkio paskirties pastatų,  žemės sklypo dalies, vandentiekio tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų, esančių adresu: (informacija neskelbiama), Pakruojo r. sav., pardavimo. Antikorupcinė pažyma Nr. AVP-29
Rengėja: Solveiga Naglienė, tel. (8 421) 61 699, el. paštas
solveiga.nagliene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
27. Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo (Linkuvos seniūnijai). Antikorupcinė pažyma Nr. AVP-27
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
28. Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo (Rozalimo seniūnijai). Antikorupcinė pažyma Nr. AVP-26
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
29. Dėl autobuso įsigijimo (Pakruojo rajono sporto centrui). Antikorupcinė pažyma Nr. AVP-28
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
30. Dėl pritarimo Pakruojo rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo paslaugų sutarčiai.
Rengėja: Kazimiera Klabienė, tel. (8 421) 61 698, el. paštas
kazimiera.klabiene@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
31. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo  26 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl  ilgalaikės  paskolos ėmimo“ pakeitimo.
Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
32. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo.
Rengėja: Akvilė Tuominytė, tel. (8 421) 69 099 , el. paštas
akvile.tuominyte@pakruojis.lt
, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
33. Dėl Pakruojo  rajono  savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25  d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl  Pakruojo  rajono  savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo.
Rengėja: Ingrida Kosteckienė, tel. (8 421) 61 694, el. paštas
ingrida.kosteckiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
34. Dėl Prekybos ir (ar) paslaugų teikimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
Rengėja: Jovita Kirdeikienė, tel. (8 421) 61 695, el. paštas
jovita.kirdeikiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
35. Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Rengėja: Jovita Kirdeikienė, tel. (8 421) 61 695, el. paštas
jovita.kirdeikiene@pakruojis.lt, pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
36. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais Pakruojo r. Rozalimo pagrindinei mokyklai.
Rengėja: Daiva Buzienė, tel. (8 421) 69 075, el. paštas
daiva.buziene@pakruojis.lt
,
pastabas galima pateikti iki 2021-09-28.
2021-09-22
Visi 2021-09-30 Tarybos posėdžio sprendimų projektai 2021-09-22

Teisės aktų projektų archyvas

Tarybos sprendimai


Nuotolinių Tarybos posėdžių vaizdo įrašai

Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-23 15:33:38 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Rugsėjis
    2021