*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Administracinės paslaugos apibūdinimas Pirminė teisinė pagalba - Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikais ginčo išsprendimo ir taikos sutarčių parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Pirminė teisinė pagalba teikiama savo nuolatinę gyvenamąją vietą Pakruojo rajone deklaravusiam fiziniam asmeniui atvykus į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Juridinį skyrių.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 230-827; 2005, Nr. 18-572).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Pažyma, patvirtinanti pareiškėjo gyvenamąją vietą.
3. Kiti su pareiškėją dominančiais klausimais susiję dokumentai (teismo procesiniai dokumentai, sutartys ir pan.).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Asmens dokumentą (-us), susijusius su sprendžiamu klausimu.
Administracinės paslaugos teikėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas,
tel. 8-421-61 695 el. p.
Administracinės paslaugos vadovas  Pakruojo rajono savivaldybės administracijosTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas,
tel. 8-421-61 695 el. p.
Administracinės paslaugos teikimo trukmė  Pirminė teisinė pagalba teikiama ne ilgiau kaip vieną valandą. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens sprendimu.
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)  Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys  Prašymą užpildo paslaugą teikiantis tarnautojas programa ,,Kontora".
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis (Žin., 2009, Nr. 62-2493), 605.3. punktas).
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Paslaugą teikiantis specialistas programoje ,,Kontora" pirminės teisinės pagalbos registre nurodo šiuos duomenis: pareiškėjo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, klausimą, dėl kurio buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę.
Pareiškėjas registracijos kortelėje pasirašo, kad jam buvo suteikta pirminė teisinė pagalba.
Jeigu teikiant pirminę teisinę pagalbą paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.