*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kvietimas teikti paraiškas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto (iki 2023 m. gegužės 1 d.)

Kvietimas teikti paraiškas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto (iki 2023 m....

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia teikti paraiškas pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-298 patvirtintą Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiškas gali teikti daugiabučio gyvenamojo namo daugumos gyventojų (50 procentų ir daugiau) įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), savo gyvenamąją vietą deklaravęs Pakruojo rajono savivaldybėje.

Administracijos ir pareiškėjo kartu įgyvendinamas projektas* finansuojamas iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto – ne daugiau 80 procentų projekto kainos ir Pareiškėjo lėšų – ne mažiau 20 procentų projekto kainos.

*Projektas − daugiabučių gyvenamųjų namų susisiekimo komunikacijų remontui (statybai) reikalingos dokumentacijos parengimas, darbai, techninė priežiūra.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 1 d.

Paraiškos priimamos pateikiant šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos paraišką.
 2. Dokumentą, patvirtintą daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų daugumos ir leidžiantį atstovauti Pareiškėjui (-ams) (dokumente turi būti nurodyti atstovo kontaktiniai duomenys).
 3. Planuojamo remontuoti objekto schemą su matmenimis.
 4. Planuojamo remontuoti objekto nuotraukas (fotofiksacija).

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

 1. Pareiškėjo prisidėjimo dydis (PD). Jei Pareiškėjas prisideda prie projekto 20 proc., skiriama 0 balų; už kiekvieną papildomą prisidedamą procentą skiriama 10 balų (21 proc. – 10 balų, 22 proc. – 20 balų, 23 proc. – 30 balų ir t. t.).
 2. Projekto nauda (PN) Pakruojo rajono socialinei gerovei. Vertinama daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų danga, kuri eismo dalyvius tiesiogiai veda prie visuomeninių objektų, kitų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų. Paraiškoje už vieną nurodytą visuomeninį objektą ar kitų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemą skiriami 5 balai, už du – 10 balų ir t. t.
 3. Paraiškoje nurodytų darbų būtinumas (DB), kuris nustatomas pagal kriterijus įvertinus daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų būklę: gera – 2 balai, patenkinama – 5 balai, bloga – 10 balų, labai bloga – 20 balų.
 4. Daugiabučio namo savininkų dalyvavimas daugiabučių namų modernizavimo programoje (DM). Jei daugiabutis namas modernizuotas, skiriama – 10 balų; jei paraišką teikia grupė daugiabučių namų, iš kurių bent vienas namas yra modernizuotas, – 5 balai; jei nemodernizuotas – 0.
 5. Pareiškėjo įvertinimas (PĮ) apskaičiuojamas sudedant atskirų kriterijų balus: PĮ = PD + PN + DB+DM.

Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą (paraiškos forma) kartu su reikiamais dokumentais Administracijai pateikiama registruotu laišku, elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt arba pareiškėjo įteikiama registruoti Savivaldybės 101 kab. (1 aukštas) adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis.

Prašymas, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 • Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 1 (paraiškos forma).
 • Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo priedas Nr. 2 (sutarties forma).

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-298 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2022 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. AV-451 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. AV-269 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto komisijos paraiškoms nagrinėti ir vertinti sudarymo“ pakeitimo“
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-04 įsakymas AV-269 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto komisijos paraiškoms nagrinėti ir vertinti sudarymo"

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyr. specialistę (savivaldybės vyr. inžinierę) Rūtą Stapulionienę, tel. 8 603 05 484, adresas: Kęstučio g. 4, Pakruojis, 114 kab., el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus informacija