*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas 2023 m. Pakruojo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų konkursas (iki 2023 m. gegužės 17 d.)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia 2023 m. Pakruojo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų konkursą

Pakruojo rajono savivaldybės administracija kviečia tradicines religines bendruomenes ir bendrijas teikti projektų paraiškas ir dalyvauti  projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo ir atrankos konkurse.

Projektus konkursui gali teikti tik Pakruojo rajono savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės.

Projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 17 d.

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-359 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš  savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 25 punktu, skiriant finansavimą prioritetas bus teikiamas:

  • objektams, kurių būklė blogiausia, t. y. pastatui, kitam daiktui, kuriam skubiai reikalingas avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ir jų priežiūra;
  • į Kultūros paveldo registrą įrašytų didesnės istorinės, architektūrinės, meninės vertės bažnytinių pastatų bei juose esančių vertybių priežiūrai;
  • veikloms, papildomai pritraukiančioms lėšų iš kitų finansavimo šaltinių (įeina ir nuosavos lėšos).

Užpildyta paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai pasirinktu būdu: siunčiami registruotu laišku adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Religinių bendruomenių projektų konkursui, Kęstučio g. 4, Pakruojis arba skenuoti atsiunčiami el. paštu savivaldybe@pakruojis.lt. Siunčiant paraišką registruotu laišku, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus: atitikimas konkurso prioritetams (0-60); sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0-35); rezultatų sklaida (0-5).

Reikalavimus projektų paraiškoms ir jų teikimą, paraiškų vertinimą, savivaldybės biudžeto lėšų skyrimą, projektų įgyvendinimo kontrolę ir atskaitomybę reglamentuoja Pakruojo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų vertinimo ir atrankos konkurso nuostatai, patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. AV-283.

Daugiau informacijos gali suteikti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Gaubytė, tel. (8 421) 61 696, el. p. vitalija.gaubyte@pakruojis.lt.

Dokumentai:
Konkurso nuostatai
Konkurso paraiška

Pakruojo rajono savivaldybės administracija