*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Žemiau pateikiami darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenys (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius  Vidutinis darbo užmokestis
2022 m.
Vidutinis darbo užmokestis
2022 m.  IV ketv.
Administracija (direktorius) 1 - Eur - Eur
Administracija (pavaduotojas ugdymui)  0,5 -  Eur -  Eur
Pedagoginiai darbuotojai (ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, specialusis pedagogas) 10,10 1576 Eur 1583 Eur
Specialistai ir kvalifikuoti darbininkai (mitybos organizavimo specialistas, mokytojo padėjėjas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, virėjas, sandėlininkas, ūkvedys) 10,75 972 Eur 972 Eur
Kiti darbuotojai (valytojas, skalbėjas, valytojas, virtuvės darbininkas, darbininkas, kiemsargis) 4,75 730 Eur 730 Eur