*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Ekstremalios situacijos tvarkos aprašai

Administracinių teisės pažeidimų bylų rengimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių, želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo taisyklės

Saugaus elgesio vandens telkiniuose taisyklės

Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklės

Triukšmo prevencijos Pakruojo rajono viešose vietose taisyklės

Renginių organizavimo Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Sveikatos priežiūra

Gyvūnų laikymo Pakruojo rajone taisyklės:

Kapinių tvarkymas

Išorinės reklamos įrengimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės:

Apklausos, informacijos viešinimo Pakruojo rajono savivaldybės skelbimų lentoje, interneto svetainėje taisyklės

Naudojimosi taksi stotelėmis

Pakruojo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės:

Vietinės rinkliavos

Komunalinių atliekų tvarkymas ir mokesčiai

Civilinės saugos Teisės aktai