*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė
Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisę būti įrašytais į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į Pakruojo rajono savivaldybės socialinį būstą sąrašus turi asmenys ir šeimos, deklaravę gyvenamąją vietą Pakruojo rajone, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų ir asmenys (šeimos), kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už 12 paskutinių mėnesių prieš prašymo įrašyti į atitinkamą sąrašą dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė.
Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
- Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (2019, Nr. XIII-1959);
- Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-228 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo“;
- Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. AV-667 „Dėl Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Nustatytos formos prašymą;
2. Vaikų gimimo liudijimų, santuokos/ ištuokos liudijimus;
3. Nedarbingumo, neįgalumo ar našlaičio statusą patvirtinančius dokumentus;
4. Asmens, pareiškusio norą būti įrašytam į sąrašą, pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  Asmens (šeimos) turto deklaraciją, informaciją apie turtą iš VĮ Registrų centro
Administracinės paslaugos teikėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus viešojo administravimo specialistė Solveiga Naglienė
tel. (8 421) 61 699,  (8 622) 56 784; el.p. solveiga.nagliene@pakruojis.lt
Administracinės paslaugos vadovas  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Turto ir ūkio skyriaus vedėja Daiva Buzienė
tel. (8 421) 69 075 el.p. daiva.buziene@pakruojis.lt 
Administracinės paslaugos teikimo trukmė  Asmuo (šeima) į sąrašą įrašoma per 20 darbo dienų po visų reikalingų dokumentų pateikimo darbuotojui. Prašymai įrašyti į sąrašą priimami kiekvieną darbo dieną.
Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys  Prašymo forma
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Duomenys apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti tvarkomi Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
Administracinės paslaugos teikimo ypatumai  Būtina teisinga informacija apie prašymą pateikusio asmens (šeimos):
- gyvenamąją vietą ir/ar telefono numerį. Kadangi socialinio būsto laukiama keletą metų, pasikeitus asmens (šeimos) gyvenamajai vietai ir apie tai nepranešus, savivaldybės darbuotojas neturi galimybės pranešti dėl socialinio būsto nuomos. Asmuo (šeima) neatvykęs per nurodytą laiką gali būti išbrauktas iš sąrašų socialiniam būstui gauti.
- pasikeitusią šeimos sudėtį. Tam, kad pasiūlyti tinkamą būstą reikalinga teisinga informacija apie šeimos sudėtį (šeimos narių padidėjimas/sumažėjimas).