*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymas, pagal kurį užtikrinama teisinė pagalba fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba: teisinė informacija, teisinės konsultacijos, rengiami dokumentai, skirti savivaldybių institucijoms (išskyrus procesinius dokumentus), teikiami patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, atliekami veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba – tai nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą. Tačiau naudojantis šia pagalba negalima tikėtis, kad Jūsų interesai bus ginami ir teisme. Plačiau apie pirminę teisinę pagalbą ...

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Plačiau apie antrinę teisinę pagalbą ...

Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra finansuojama iš valstybės biudžeto, todėl už ją nereikia mokėti besikreipiančiam asmeniui. Žmogui, kuriam teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatą konkrečioje byloje paskiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Plačiau apie advokato pasirinkimą ...

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.