*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Valstybės tarnautoja, atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą savivaldybės administracijoje:
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
Virginija Kaminskienė
el. paštas virginija.kaminskiene@pakruojis.lt
tel.: (8 421) 61 700, 8 672 23 664
kab. 211 (Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis)