*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybė nuo 2008 m. kasmet iš Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos skiria lėšas smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.

Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-163, vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-207 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), du kartus metuose skelbia kvietimus teikti paraiškas gauti finansinę paramą. Kvietimai teikti paraiškas finansinei paramai gauti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt, feisbuko paskyroje ir vietinėje spaudoje.

Paramą iš lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, gali gauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai: labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Visą informaciją apie reikalavimus, kvietimą, paraiškos formą, remiamas veiklos sritis galite rasti Tvarkos apraše.

Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2016–2023 m. laikotarpiu skyrė paramą 88 skirtingiems Pakruojo rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Bendra skirtos paramos suma siekia 167 tūkst. Eur.

TEISĖS AKTAI