*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės gauti valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

  Ketvirtis   
Paskatinimas, apdovanojimas (priežastis) Valstybės tarnautojų
skaičius
2023 metai
I ketvirtis
Nėra
 
2022 metai
IV ketvirtis Valstybės tarnautojams – švenčių proga 69
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Nėra  
I ketvirtis Nėra  
2021 metai
IV ketvirtis Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus 1
Valstybės tarnautojams – švenčių proga 68
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Nėra  
I ketvirtis Nėra  
2020 metai
IV ketvirtis Valstybės tarnautojams – švenčių proga 64
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus 3
I ketvirtis Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius    1
2019 metai
IV ketvirtis Valstybės tarnautojams – švenčių proga 61
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Nėra  
I ketvirtis Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius  1
2016 metai
IV ketvirtis Nėra  
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Nėra  
I ketvirtis Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 2002 m. liepos 19 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo" 2 straipsnio 2.1 punktu) 9
2015 metai
IV ketvirtis Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 6 punktu, LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.3 punktu) 37
Vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojams (LR Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.4.3 punktu, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-402 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 16 punktu) 5
III ketvirtis Nėra  
II ketvirtis Nėra  
I ketvirtis Nėra  

Informacija atnaujinama kas ketvirtį