*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kontaktinė informacija

 • Solveiga Naglienė - Turto ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,
  120 kabinetas, el. paštas solveiga.nagliene@pakruojis.lt, tel. (8 421) 616 99, +370 622 56 784

Svarbūs pokyčiai 2024 metais

Svarbūs pokyčiai 2024 metais – informuojame, kad nuo 2024-01-02 pasikeitė ir įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimai.

Dėl to nuo 2024-01-02 baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo. Tad tie asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Kviečiame kuo skubiau asmenis (šeimas), kurie gavo nuomos mokesčio dalies kompensaciją atvykti į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyrių (Kęstučio g. 4, Pakruojis, I aukštas, 120 kab.) ir pateikti naujus prašymus dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų ir pridėti visus aktualius dokumentus!

Kas nebegaus kompensacijų?

Pagal naująją Įstatymo 10 str. 1 d. 3 p. redakciją būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

 • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims). Todėl nuo šiol, norint gauti kompensaciją, prie visų reikalingų dokumentų dar reikės pridėti ir pažymą apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikės pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo. Šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
 • išsinuomojo švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų nuomojamus nuosavybės, patikėjimo, panaudos ar kita teise valdomus bendrabučius;
 • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
 • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (pagal naująją Įstatymo 18 str. 2 d. redakciją).

Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naujas taisykles: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Keičiasi turto ir pajamų dydžiai

Nuo 2024-01-01 pasikeitė pajamų ir turto limitai dėl paramos būstui išsinuomoti. Dabar teisę į būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurių deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Asmenų skaičius

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

1

8976,00

9856,00

2-3

18 656,00

19 712,00

4

21 824,00

39 424,00


Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims,
norintiems išnuomoti būstą savivaldybei

Nuo 2019-09-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtinta nauja socialinio būsto fondo plėtros forma – Socialinio būsto fondo plėtra nuomojant būstą rinkoje. Iš valstybės lėšų finansuojama būstų nuoma ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui iš fizinių ar juridinių asmenų, galimi ir 10-20 metų nuomos terminai. Nuomojamu būstu bus aprūpinami asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą ir įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuomoti savo būstą, kviečiami kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyrių ir teikti pasiūlymus. Siūlomas nuomoti būstas turi būti tinkamas gyventi be papildomo remonto. Nuomos kaina paskaičiuojama pagal patvirtintą formulę įskaitant turto vertintojo nustatytą būsto kainą.

Daugiau informacijos teikiama: tel. +370 622 56 784, mob. (8 421) 61 699, el. p. solveiga.nagliene@pakruojis.lt

Turto ir  ūkio skyriaus informacija


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje numatytu pagrindu yra išnuomoti šie savivaldybės būstai. Sąrašas čia.


Teisinė informacija

Tarybos sprendimai

Įsakymai

Komisijos

Viešosios ir administracinės paslaugos

Prašymų formos:

 • Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-1 forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-2 forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-3 forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-4 forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-5 forma
 • Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 6 priedas

Sąrašai

 • Socialinio būsto fondo sarašas (2023-09-28 įsakymas Nr. AV-515)
 • Pakruojo rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Pakruojo rajono savivaldybėje, sąrašas čia (tikslinimas iki 2024-01-10)