*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20  d. įsakymas Nr. AV-168 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo"

Duomenų rinkiniai

Eil.
Nr.
Duomenų pavadinimas Atnaujinimo periodiškumas Duomenų formatas
1. Savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio informacija kas ketvirtį html
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
įvykus pakeitimui html, pdf
3. Savivaldybės administracijos veiklos duomenys ir informacija įvykus pakeitimui html, pdf
4.

Nekilnojamojo turto sandoriai
Turto pardavimas, nuoma

įvykus pakeitimui
įvykus pakeitimui
xlsx
html, pdf
5. Investiciniai projektai
(įgyvendinami, įgyvendinti , pateiktos paraiškos)
Strateginiai veiklos planai
įvykus pakeitimui html, pdf
6. Informacija apie viešuosius pirkimus
www.CVPP.lt
įvykus pakeitimui html
7. Rengiami ir išduoti statybų leidimai
www.INFOSTATYBA.lt (pasirinkti Pakruojo rajono savivaldybę)
įvykus pakeitimui html
8. Pareiškėjų prašomi duomenys ir informacija    
9. Valstybės tarnautojų, darbuotojų pareigybių aprašymai įvykus pakeitimui html, pdf
10. Teisės aktai, teisės aktų projektai įvykus pakeitimui html, pdf
11. Informacija apie išduotas licencijas, leidimus įvykus pakeitimui html, pdf
12. Savivaldybės tarnybiniai lengvieji automobiliai įvykus pakeitimui html
13. Renginių sąrašas įvykus pakeitimui html, pdf
14. Maudyklų vandens ir smėlio kokybės stebėjimų rezultatai įvykus pakeitimui pdf, xlsx
Kontaktai
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjų ir specialistų kontaktai įvykus pakeitimui html
Savivaldybės įmonės ir įstaigos įvykus pakeitimui html
Vietos veiklos grupės ir bendruomenės įvykus pakeitimui html