*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas
(Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-12 įsakymas Nr. AV-641)

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1VIISP– Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma /  elektroniniai valdžios vartai (http://www.epaslaugos.lt)
2MGVDIS – Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt)
3TPDR – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/)
4Infostatyba – išorinė informacinė sistema statybų klausimais   (https://www.planuojustatau.lt/)
5SPIS - Socialinių paslaugų informacinė sistema (https://www.spis.lt/)

  

Archyvas 
Aplinkos apsauga
Būstas
Civilinės būklės aktų registravimas
Deklaravimas
Licencijų ir leidimų išdavimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama seniūnijose

El. paslauga
(VIISP1)

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Žemės ūkio skyrius

El. paslauga
(VIISP1)

Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas

Strateginės plėtros ir statybos skyrius
Artūras Šukys
Architektūros poskyrio vedėjas (savivaldybės vyriausiasis architektas)
Telefonas: +37042169080
El. paštas: arturas.sukys@pakruojis.lt

Neteikiama

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas 

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

Neteikiama

Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Pradedant statybas / rekonstrukciją

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas

Strateginės plėtros ir statybos skyrius Architektūros poskyris

El. paslauga
(Infostatyba4)

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Strateginės plėtros ir statybos skyrius Architektūros poskyris

El. paslauga
(Infostatyba4)

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

Strateginės plėtros ir statybos skyrius Architektūros poskyris

Neteikiama

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Strateginės plėtros ir statybos skyrius Architektūros poskyris

El. paslauga
(Infostatyba4)

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

Paslauga suteikima seniūnijose

Neteikiama

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Gitana Udrytė-Šichovcova
Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
El. p.: gitana.udryte@pakruojis.lt

El. paslauga
(VIISP1)

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Strateginės plėtros ir statybos skyrius
Artūras Šukys
Architektūros poskyrio vedėjas (savivaldybės vyriausiasis architektas)
Telefonas: +37042169080
El. paštas: arturas.sukys@pakruojis.lt

El. paslauga
(Infostatyba4)

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Strateginės plėtros ir statybos skyrius Architektūros poskyris

El. paslauga
(Infostatyba4)

Statyba ir infrastruktūra
Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyr. spec. (savivaldybės vyr. inžinierė)
Rūta Stapulionienė,
tel. 8 603 05 484,
el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.
Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties inicijavimas ir sudarymas Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyr. spec. (savivaldybės vyr. inžinierė)

Rūta Stapulionienė,
tel. 8 603 05 484,
el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimas Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyr. spec. (savivaldybės vyr. inžinierė)

Rūta Stapulionienė,
tel. 8 603 05 484,
el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.
Paraiška gėlo požeminio vandens gavybos / žvalgybos gręžiniui projektuoti Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio
vyr. spec. (savivaldybės vyr. inžinierė)

Rūta Stapulionienė,
tel. 8 603 05 484,
el. p. ruta.stapulioniene@pakruojis.lt.
Žemės ūkis, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė