*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Strateginis plėtros planas

Strateginis veiklos planas

Pakruojo rajono savivaldybės Bendrasis planas

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimas Nr. T-106 "Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“ parengto Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo":

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-291  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Pakruojo miesto Bendrasis planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Pakruojo rajono turizmo plėtros studija

Urbanistinės-ekonominės plėtros galimybių studija

Gyvulininkystės plėtros studija

Mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas 

Aplinkos monitoringo programa

Kiti dokumentai