*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Strateginis plėtros planas

Strateginis veiklos planas

Pakruojo rajono savivaldybės Bendrasis planas

Pakruojo miesto Bendrasis planas

Inžinerinės infrastruktūros plėtros planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Pakruojo rajono turizmo plėtros studija

Urbanistinės-ekonominės plėtros galimybių studija

Gyvulininkystės plėtros studija

Mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas 

Aplinkos monitoringo programa

Kiti dokumentai