*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Žemiau pateikiami darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio duomenys (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.


 Pareigybės pavadinimas
Etatų
skaičius
 Vidutinis darbo
užmokestis
2020 m. 
Vidutinis darbo
užmokestis
2020 m.  IV ketv.
Direktorius 1 * Eur * Eur
Kvalifikuoti darbuotojai
(sekretorius, buhalteris)
1,5 861 Eur 966 Eur
Pedagoginiai darbuotojai 
(ikimokyklinio ugdymo mokytojas,

priešmokyklinio ugdymo mokytojas,

meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
5,3 1186 Eur 1424 Eur
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo
padėjėjas
3 684 Eur 880 Eur
Ūkvedys, darbininkas, virėjas 4,25 646 Eur 696 Eur

PASTABA. * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.