*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Lygumų seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigoms eiti

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Lygumų seniūnijos žemės ūkio specialisto pareigoms eiti.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijos žemės ūkio specialistas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,1 iki 5,4 (priklauso nuo profesinės darbo patirties (metais)

Pretendentams taikomi šie specialieji reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, žemės ūkio mokslų krypčių grupės ar aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus tesisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teikiamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimą.
3. Išmanyti žemės ūkio ir ekonomikos sričių specifiką.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką.
5. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), įgūdžius.
4. Pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje, 101 kabinete, Kęstučio g. 4, Pakruojis. Išsamesnė informacija tel. (8 421) 69 079, el. p. regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.
           
Žemės ūkio specialisto pareigybės aprašymas