*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

 Pakruojo rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimo poskyrio statybos inžinerijos techniko pareigoms eiti.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimo poskyrio statybos inžinerijos technikas dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,0.

Pretendentams taikomi šie specialieji reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą statybos inžinerijos ar teisės krypties išsilavinimą.
  2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.
  3. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinių gebėjimų, gebėti dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
  4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
  5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), įgūdžius.
  4. Pretendento anketą.
  5. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2023 m. birželio 9 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje, 101 kabinete, Kęstučio g. 4, Pakruojis. Išsamesnė informacija: tel. (8 421) 69 079, el. p. regina.valentinaviciene@pakruojis.lt.

Statybos inžinerijos techniko pareigybės aprašymas