*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Skelbiamas konkursas į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigas

Skelbiamas konkursas į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) pareigas

Skelbimo Nr. 51499
Skelbimo data: 2022-05-06


Konkursą inicijuojanti įstaiga: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD prie VRM).
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto (savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus), karjeros valstybės tarnautojo, pareiginės algos koeficientas – 9,0.

Pareigybės aprašymas

Dokumentai teikiami tik el. būdu per VATIS Atrankos modulį.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos (iki 2022 m. gegužės 20 d.).

Svarbu! Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti);

Svarbu! Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 ir 46 punktais.

Daugiau informacijos apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

Išsamesnė informacija apie konkursą: www.vtd.lt, Saulius Tijūšas, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +37052196812, +37067285163, el. p. saulius.tijusas@vtd.lt.