*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Dalyvaujamasis biudžetas

Dalyvaujamasis biudžetas

Kviečiame iki gegužės 31 d. teikti idėjas Pakruojo rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto programai.

Idėjas gali teikti visi vyresni nei 16 m. amžiaus asmenys ar ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti Pakruojo rajono savivaldybėje.

Pareiškėjai turi pateikti užpildytą Pakruojo rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priede nurodytos formos projekto idėjos pasiūlymą. Aprašą galite rasti čia.

Projekto idėjos pasiūlymai priimami:

1) Savivaldybės administracijos 101 kab., adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis. Projekto idėjos pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio nurodoma: „Dalyvaujamojo biudžeto programai“;

 2) Siunčiant paštu ar per pašto kurjerį adresu: Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, ant voko nurodant „Dalyvaujamojo biudžeto programai“;

 3) El. paštu savivaldybe@pakruojis.lt, pateikiant dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu el. parašu.

Projekto idėjos turi atitikti šiuos kriterijus:

 1. Kartu su projekto idėjos pasiūlymu (Aprašo 1 priedas) turi būti pateiktas Pritarimas projekto idėjai: su asmenų vardais, pavardėmis, kontaktiniais telefonų numeriais, faktinių gyvenamųjų vietų adresais, parašais (Aprašo 2 priedas) bei kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
 2. Projektas turi būti įgyvendinamas Pakruojo rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta viešam naudojimui.
 3. Teikiami projektų idėjų pasiūlymai turi būti nekomerciniai ir susiję su viešosios infrastruktūros sritimi, gyvenamosios aplinkos gerinimu.
 4. Projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti.
 5. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme architektūros kokybei numatytus reikalavimus.
 6. Sprendimai turi būti racionalūs, įvertinus statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo kainos santykio optimalumą.

Įvertintos ir atrinktos projektų idėjos skelbiamos interneto svetainėje www.pakruojis.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Paskelbus nuasmenintą atrinktų idėjų sąrašą, balsavimas vyksta interneto svetainėje www.pakruojis.lt. Balsavimas internetu galimas visose rajono bibliotekose, seniūnijose jų darbo laiku, naudojantis ten esančiais kompiuteriais ir specialistų pagalba. Neturint galimybės balsuoti internetu, balsuoti galima atvykus į Savivaldybės administraciją (kreiptis į specialistą, 101 kab.).

Balsuoti gali tik Pakruojo rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 16 metų.

Balsuoti galima tik vieną kartą ne daugiau kaip už vieną projekto idėją kiekvienoje kategorijoje.

Idėjos skirstomos į 2 kategorijas:

 • mažos apimties idėjos (įgyvendinimo vertė iki 30 tūkst. Eur). Bus atrinktos trys projektų idėjos po 30 tūkst. Eur.
 • didelės apimties (įgyvendinimo vertė iki 150 tūkst. Eur). Bus atrinkta ir įgyvendinama viena projekto idėja.

Viešojo balsavimo metu Pakruojo rajono gyventojai balsuoja už labiausiai patikusias idėjas, o laimėjusias 100 proc. finansuos ir įgyvendins Pakruojo rajono savivaldybė.

Dalyvaujamojo biudžeto programos įgyvendinimo etapai:

 1. Projektų idėjų pasiūlymų teikimas – iki gegužės 31 d.
 2. Iki birželio 7 d. Darbo grupė įvertina pateiktas projektų idėjas.
 3. Birželio 10-30 d. vyksta gyventojų balsavimas už pateiktas projektų idėjas.
 4. Iki liepos 3 d. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbiami balsavimo rezultatai bei numatomos įgyvendinti atrinktos projektų idėjos.
 5. Nuo liepos 3 iki gruodžio 23 d. vykdomas projektų idėjų įgyvendinimas (didelės apimties projekto idėja gali būti įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 23 d.).

Idėjos balsavimo metu turi surinkti minimalų balsų skaičių:

 • mažos apimties - 100 balsų
 • didelės apimties - 300 balsų

Jei turite klausimų, susisiekite el. p. viktorija.gaspariunaite@pakruojis.lt arba tel. +370 652 50718

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMO FORMA

PRITARIMAS PROJEKTO IDĖJAI FORMA