*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kviečiame Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančius darbdavius registruotis dalyvauti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programoje

2023 m. Programai įgyvendinti skirta 14 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Darbdaviai registracijos anketą gali užpildyti iki gegužės 19 d. (penktadienio) čia: https://forms.gle/gFSG8mpoMCyi4SQ47.

Dalyvauti programoje gali darbdaviai:

  1. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje;
  2. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos organizacijos (ūkininkas), kurios veiklą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje;
  3. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

Darbdaviai gali įdarbinti moksleivius (14-21 m.) vasaros atostogų metu (birželio - rugpjūčio mėn.).

Programoje gali dalyvauti:

  1. Jaunimas, besimokantis Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programą, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas.
  2.  Jaunuoliai, turintys Ukrainos pilietybę, besimokantys Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje ir įregistruoti Mokinių registre.

Darbdaviui už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, planuojama kompensuoti 350 Eur per mėnesį. Didžiausia galima kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunam žmogui 2 mėn., dirbant pilnu darbo krūviu. Jei jaunuolis dirbtų ne pilnu darbo krūviu, kompensacija būtų skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką.

Vienas Programoje dalyvaujantis darbdavys gali įdarbinti daugiausia 7 jaunus žmones.

PRIVALOMOS SĄLYGOS:

  1. Programos dalyviai privalės pasirašyti trišalę sutartį (Pakruojo rajono savivaldybės administracija, darbdavys ir jaunuolis).
  2. Darbdavys jaunuoliui darbo sutartyje moka nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis.

Daugiau informacijos apie programą:

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)