*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų...

Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija, patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-152, vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-273 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) kviečia teikti paraiškas gauti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.

Paramą iš Programos lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, gali gauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV) – labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti įregistruoti ir vykdyti veiklą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje;
 • neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • neturėti įsiskolinimų Valstybiniam socialinio draudimo fondui;
 • neturėti įsiskolinimų savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą;
 • pareiškėjo pagrindinė veikla neturi būti įtraukta į neremiamų veiklų sąrašą, nurodytą Tvarkos aprašo 9 punkte.

SVV subjektams gali būti taikomos šios finansinės paramos formos:

 • įmonės steigimo išlaidų kompensavimas;
 • išlaidų už naujai sukurtas darbo vietas kompensavimas;
 • verslo planų, investicijų projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų kompensavimas;
 • mokymų, konferencijų ir verslumą skatinančių renginių organizavimo išlaidų kompensavimas;
 • dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų kompensavimas;
 • verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų kompensavimas;
 • išlaidų už turto nuomą kompensavimas;
 • jaunimo verslo idėjų finansavimas;
 • rinkodaros išlaidų kompensavimas;
 • inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų įrengimo išlaidų kompensavimas;
 • mokymų ir konsultacijų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, tiesiogiai susijusio su profesine veikla, išlaidų kompensavimas.

Paramos lėšomis kompensuojamos išlaidos patirtos ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d.

 • Nustatytos formos paraiškos su priedais priimamos nuo 2022 m. spalio 22 d. iki 2022 m. lapkričio 18 d.
 • Paraiška ir joje nurodyti privalomi pateikti priedai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
 • pateikti elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt.
 • atsiųsti registruotu laišku, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatytos į Pakruojo rajono savivaldybės administraciją adresu:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, 101 kab.
LT-83152 Pakruojis

Visą informaciją apie kvietimą, paraiškos formą, remiamas veiklos sritis galite rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt (VERSLININKAMS).

Papildoma informacija teikiama telefonu 8 (421) 69 097 arba el. paštu orinta.ramanauskiene@pakruojis.lt.

Pagrindiniai dokumentai:

Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisija
Skelbimo data - 2022-10-20