*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Šeimos stiprinimo programos priemonės „Vasaros dieninių stovyklų organizavimas“ įgyvendinimo

Šeimos stiprinimo programos priemonės „Vasaros dieninių stovyklų organizavimas“ įgyvendinimo

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2023 m. šeimos stiprinimo programos priemonės „Vasaros dieninių stovyklų organizavimas“ įgyvendinimo

Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2023 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-110  „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2023 m. šeimos stiprinimo programos patvirtinimo“ patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės 2023 m. šeimos stiprinimo programą.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) administruoja priemonę „Vasaros dieninių stovyklų organizavimas“. Viena šios priemonės veiklos krypčių – dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos.

Vasaros dienines stovyklas organizuoja bendrojo lavinimo mokyklos ir Švietimo skyriui pateikia reikalingus  dokumentus.

Vasaros dieninės stovyklos organizuojamos birželio-rugpjūčio mėnesiais, minimali trukmė – 5 dienos, dalyviai 1-4 klasių mokiniai, rekomenduojama įtraukti socialinės rizikos šeimų vaikus.

Organizuojant vasaros dienines stovyklas užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas.

Vasaros dieninės stovyklos finansuojamos iš Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto Šeimos stiprinimo programai skirtų lėšų. Lėšų dydis priklausys nuo pageidaujančių dalyvauti vasaros dieninėse stovyklose vaikų skaičiaus.

Dėl socialiai remtinų vaikų nemokamo maitinimo lėšų stovyklos metu derinama su Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriumi (toliau – Socialinės rūpybos skyrius), (stovyklos maitinimo norma 4,46 euro 1 vaikui dienai).

Socialinės rūpybos skyriui atskirai pateikiamas ir 1 kl. bei 2 kl. mokinių sąrašas dėl jų nemokamo maitinimo. 

Rekomenduojama:

  • ne mažiau kaip 50 proc. veiklų vykdyti už mokyklos ribų;
  • vasaros dieninių stovyklų veikloms naudotis mokykliniu transportu.

Vaikų vasaros dieninių stovyklų organizavimo ir veiklos aprašus (su priedais) mokyklos Švietimo skyriui gali pateikti iki 2023 m. gegužės 19 d.

Švietimo skyriaus informacija