*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl inžinerinės infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą

Informuojame, kad parengtas Pakruojo rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektas „Dėl inžinerinės infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo tikslai:
1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
2. numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti;
3. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
4. derinti Pakruojo rajono savivaldybės ir fizinių ir juridinių asmenų, gyvenančių ir veikiančių savivaldybės teritorijoje, interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Susipažinti su Pakruojo rajono savivaldybės tarybai parengto sprendimo projektu galima nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. vasario 19 d.:
1. Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pakruojis.lt.
2. Pakruojo rajono savivaldybės Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020 m. vasario 19 d. - Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.

Sprendimo projektas
Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano rengimo Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijose situacinė schema

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio informacija