*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informacija apie pateiktą tvirtinti Pakruojo rajone esančio magistralinio naftotiekio ir susijusios infrastruktūros apsaugos planą

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Pakruojo rajone esančio magistralinio naftotiekio ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas post@orlenlietuva.lt, interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt.

Plano rengėjas: UAB „Geota ir CO“, Vydūno g. 12, LT-89225 Mažeikiai, tel. +37068608587, el. paštas kestutis.geota@gmail.com

Plano objektas: žemyninis naftotiekis su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema ir pluoštiniu ryšių kabeliu (unikalus Nr. 3696-8009-4197)

Plano tikslas: parengti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių naftotiekių (produktotiekių) ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.orlenlietuva.lt/verslui/ aktuali informacija fiziniams ir juridiniams asmenims/ apsaugos zonų planai/ informacija apie parengtus ir pateiktus tvirtinti apsaugos zonų planus (https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/aktualu/Apsaugoszonuplanai/Puslapiai/default.aspx)

Plano rengėjo informacija