*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informuojame apie parengtus kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės (12ž1/b) rekonstravimo

 Informuojame apie parengtus kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės (12ž1/b) rekonstravimo, Pakruojo r. sav., Guostagalio sen., Guostagalio k., Palinkuvės g. 9, projektinius pasiūlymus ir viešą svarstymą su visuomene

 1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
  Pakruojo r. sav., Guostagalio sen., Guostagalio k. Palinkuvės g. 9, sklypo kadastrinis Nr. 6520/0003:510 Guostagalio k. v.
 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
  Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18).
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
  UAB "Sava ranga". el. p. info@savaranga.lt , tel. +370 611 38411.
 1. Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
  Pakruojo rajono Guostagalio ŽŪB, Guostagalis, LT-83401. Tel. Nr. +370 686 94136.
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
  Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
  UAB „Sava ranga“, adresu Kaunas, Savanorių pr. 194-601, darbo dienomis 8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00, nuo 2023-11-23 iki 2023-12-08 d., tel. +370 611 38411 (iš anksto susitarus) ir Pakruojo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.pakruojis.lt.
 1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
  Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti Projektuotojui aukščiau nurodytu adresu iki 2023m. gruodžio 08 d.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
 2. Viešasis susirinkimas Statytojo pageidavimu vyks nuotoliniu būdu 2023-12-08 15.00 val.

Tiesioginė transliacija bus vykdoma internetu:

https://us05web.zoom.us/j/81147805464?pwd=gE0s8hjQOaylE4TnVtawWQLxejmkZa.1
Prisijungimo slaptažodis: 9hRvFC

PRIDEDMA:

Projektuotojo informacija