*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informuojame, kad pradedamas rengti Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas

Planavimo organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 080, 69 088, faks. (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt, savivaldybės interneto svetainės adresas www.pakruojis.lt.

Planavimo inicioatorius: fiziniai asmenys

Planavimo pagrindas – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. AV-304 „Dėl Pakruojo miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-65-23-455.

Planuojamos teritorijos adresas: Taikos g. 35A, Pakruojis.

Bendrojo plano koregavimo tikslas: keisti teritorijos, kurioje yra žemės sklypas (kadastrinis Nr. 6553/0002:262), naudojimo būdą iš „Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos“ į „Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos“.

Bendrojo plano uždaviniai: pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti ir/ ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; nustatyti ir/ ar panaikinti servitutus; numatyti ir/ ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.

Bendrojo plano koregavimo rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Bendrasis planas koreguojamas nekeičiant galiojančio Bendrojo plano sprendinių esmės. Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, nekeičiantis planuojamos teritorijos koncepcijos bei funkcinio vystymo krypčių, teritorijos naudojimo bei apsaugos principų bei Bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinamų Bendrajam planui priskirtų tikslų ir uždavinių.

Išsamesnė informacija teikiama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyryje, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis. Kontaktiniai asmenys: Architektūros poskyrio vedėjas (savivaldybės vyriausiasis architektas) Artūras Šukys, tel. (8 421) 69 080, el. p. arturas.sukys@pakruojis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Strateginės plėtros ir statybos skyrius