*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Kvietimas teikti paraiškas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia teikti paraiškas pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-298 patvirtintą Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų dangų remonto, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Paraiškas gali teikti daugiabučio gyvenamojo namo daugumos gyventojų (50 procentų ir daugiau) įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), savo gyvenamąją vietą deklaravęs Pakruojo rajono savivaldybėje.

Administracijos ir pareiškėjo kartu įgyvendinamas projektas* finansuojamas iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto – ne daugiau 80 procentų projekto kainos ir Pareiškėjo lėšų – ne mažiau 20 procentų projekto kainos.

*Projektas − daugiabučių gyvenamųjų namų susisiekimo komunikacijų remontui (statybai) reikalingos dokumentacijos parengimas, darbai, techninė priežiūra.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 31 d.

Papildoma informacija