*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pranešimas apie rengiamą balsavimą

Daugiabučio gyvenamojo namo  P. Mašioto  g. 7, Pakruojis, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. butų ir kitų patalpų savininkams!

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) informuoja, kad Valstybinėje įmonėje Registrų centre išregistruota 2020 m. gruodžio 6 d. daugiabučio namo P. Mašioto g. 7,  Pakruojo sen., Pakruojo r. sav. bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

Butų ir kitų butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name neįsteigus daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties namo bendrojo naudojimo objektams  valdyti,  tinkamai prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, administracija atrinko pretendentus, norinčius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas daugiabučiuose namuose.

Administracija, Vadovaudamasi Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu priimant sprendimus, tvarkos aprašu, organizuoja Jūsų daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu.

Svarstomas klausimas:

  1. Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Paslaugą teikiantis juridinis asmuo

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2, Eur/ m2

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2, Eur/ m2

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas 3 000 m2 ir daugiau, Eur/ m2

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo komunalininkas“

0,0272 – 0,0335

0,0248 – 0,0320

0,0248 – 0,0289

Viešoji įstaiga „Valdresta“

0,03

0,03

0,03

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“

0,03

0,03

0,03

Administravimo tarifai nurodyti eurais be PVM (PVM dydis – 21 proc.)

Informuojame, kad butų ir kitų patalpų savininkas, gavęs balsavimo biuletenį (pašto dėžutėje), turi ne vėliau kaip per 2 savaites po biuletenio įteikimo dienos (bet ne ilgiau kaip iki 2032 m. gegužės 29 d.) apsispręsti dėl administratoriaus pasirinkimo ir pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu – pažymėti pritariu“ arba „nepritariu“.

Užpildytą balsavimo biuletenį pasirašęs patalpų savininkas ar jo įgaliotas asmuo (pridedamas notarine tvarka išduotas įgaliojimas) turi ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 29 d. grąžinti biuletenį:

  1. įmetant į balsadėžę „Asmenų atsiliepimų anketoms“, kuri yra administracijos I aukšte adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis;
  2. išsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt
  3. išsiunčiant Pakruojo rajono savivaldybės administracijai paštu adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis, LT-83152;
  4. grąžinti balsavimo biuletenį į administracijos Turto ir ūkio skyrių (316 kab.), tel. 8 615 33 405.

Balsavimo biuletenis negalios, jei bus pažymėta daugiau nei viena įmonė, jei nepažymėta nė viena įmonė, jei nebus buto savininko vardo, pavardės, parašo ar pasirašyta neturint įgaliojimo. Jeigu viena patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, įteikiamas vienas biuletenis, o balsavimo biuletenį pasirašo vienas iš savininkų jų sutarimu.

Numatomas balsų skaičiavimas 2023 m. gegužės 30 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis.

Kviečiame komisijoje dalyvauti patalpų savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymą dėl dalyvavimo komisijoje prašome pateikti raštu Pakruojo rajono savivaldybės administracijai adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis, arba elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos.

Jei negavote balsavimo biuletenio (neradote pašto dėžutėse) ar kilo kitų klausimų, prašome skambinti darbo laiku (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.) tel.: 8 615 33 405, rašyti elektroniniu paštu laima.jankauskaite@pakruojis.lt arba kreiptis adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis į 316 kab.

Daugiau informacijos galite rasti www.pakruojis.lt (Gyventojams – Bendrojo naudojimo objektų administravimas).

Pakruojo rajono savivaldybės administracija