*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Pranešimas apie rengiamą balsavimą

Daugiabučio gyvenamojo namo DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 10, LINKUVA, PAKRUOJO R. SAV. butų ir kitų patalpų savininkams

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) informuoja, kad 2021 m. rugsėjo 21 d. raštu Viešoji įstaiga „Valdresta“ atsisakė administruoti Jūsų daugiabutį namą. Vėliau buvo paruošta jungtinės veiklos sutartis ir perduota Jūsų namo atstovui ir iki šiol sutartis neįregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Butų ir kitų butų ir kitų patalpų savininkams daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name neįsteigus daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties namo bendrojo naudojimo objektams  valdyti,  tinkamai prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Pakruojo rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 27 d. potvarkiu Nr. MV-102 sudarytas Asmenų, pretenduojančių teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas.

Svarstomas klausimas:

Dėl daugiabučio namo (adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Linkuva, Pakruojo sen., Pakruojo r. sav.) bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

Paslaugą teikiantis juridinis asmuo

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2, Eur/ m2

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2, Eur/ m2

Bendro naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas 3 000 m2 ir daugiau, Eur/ m2

Uždaroji akcinė  bendrovė „Pakruojo komunalininkas“

0,049 – 0,069

0,055 – 0,069

0,052 – 0,065

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“

0,0626

0,0335

0,0201

Administravimo tarifai nurodyti eurais be PVM (PVM dydis – 21 proc.)

Informuojame, kad butų ir kitų patalpų savininkas, gavęs balsavimo biuletenį (pašto dėžutėje), turi ne vėliau kaip per 2 savaites po biuletenio įteikimo dienos (bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. balandžio 22 d.) apsispręsti dėl administratoriaus pasirinkimo ir pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu – pažymėti pritariu“ arba „nepritariu“.

Biuletenio grąžinimo organizatoriui būdai:

5.1. grąžinti balsavimo biuletenį į balsadėžę „Asmenų atsiliepimų anketoms“, kuri yra administracijos I aukšte, adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis;

5.2. elektroninio pašto adresas, kuriuo galima išsiųsti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą biuletenį: savivaldybe@pakruojis.lt;

5.3. adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu: Pakruojo rajono savivaldybės administracija Kęstučio g. 4, Pakruojis, LT-83152;

5.4. grąžinti balsavimo biuletenį administracijos Turto ir ūkio skyriui  (315 kab.), mob. +370 615 33 405.

Balsavimo biuletenis negalios, jei bus pažymėta daugiau nei viena įmonė, jei nepažymėta nė viena įmonė, jei nebus buto savininko vardo, pavardės, parašo ar pasirašyta neturint įgaliojimo. Jeigu viena patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, įteikiamas vienas biuletenis, o balsavimo biuletenį pasirašo vienas iš savininkų jų sutarimu.

Numatomas balsų skaičiavimas 2024 m. balandžio 24 d. administracijoje adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis. Balsų skaičiavimą vykdo Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinkimų, kuriuos organizuoja Pakruojo rajono vykdomoji institucija, balsų skaičiavimo komisija, sudaryta 2023 m. birželio 28 d. Pakruojo savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-85 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinkimų, kuriuos organizuoja Pakruojo rajono vykdomoji institucija, balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“.

Kviečiame komisijoje dalyvauti patalpų savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymą dėl dalyvavimo komisijoje prašome pateikti raštu administracijai adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis, arba elektroniniu paštu savivaldybe@pakruojis.lt per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos.

Jei negavote balsavimo biuletenio (neradote pašto dėžutėse) ar kilo kitų klausimų, prašome skambinti darbo laiku (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45val.), mob. +370 615 33 405, rašyti el. p. laima.jankauskaite@pakruojis.lt arba kreiptis adresu: Kęstučio g. 4, Pakruojis į 315 kab.

Daugiau informacijos galite rasti www.pakruojis.lt (Gyventojams – Bendrojo naudojimo objektų administravimas).

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

Turto ir ūkio skyriaus informacija