*ornament*

Paieška

Pakruojo rajono
savivaldybė

Informuojame apie parengtą ir viešai pateiktą svarstyti Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros studijos projektą ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Nuo š. m. rugsėjo 21 d. iki spalio 21 d. su Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros studijos projektu ir SPAV ataskaita galima susipažinti internetiniame puslapyje www.pakruojis.lt bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir statybos skyriuje (109 ar 110 kab., Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Studijos rengimo organizatorius - Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius (Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. (8 421) 69 080, faksas (8 421) 69 090; el. paštas asta.jasiuniene@pakruojis.lt, savivaldybės interneto tinklalapio adresas www.pakruojis.lt).

Studijos rengėjas - UAB „Nacionalinių projektų rengimas" (A.Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilnius, mob. tel. 8 685 86 680, faks. (8 5) 278 4032, el. paštas alma@npr.lt).

Pastabas bei pasiūlymus galima pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos (iki viešo susirinkimo pabaigos) studijos rengėjo pateiktais rekvizitais arba Pakruojo rajono savivaldybės administracijai (tel. (8 421) 69 090, el. paštas pakruojis@lsa.lt). Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti:

  1. vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą;
  2. motyvus, kuriais grindžiama pastaba ar pasiūlymas.

Viešas susirinkimas, per kurį bus supažindinta su Pakruojo rajono gyvulininkystės plėtros studija ir SPAV ataskaita, įvyks š. m. spalio 21 d. 16 val. Pakruojo rajono savivaldybės salėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).

Brėžiniai 

Dokumentai (patikslinti pagal gyventojų pasiūlymus 2011-11-17)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija